Avaldati Jakobsoni komisjoni viimane raport

FOTO: www.historycommission.ee

Detsembri alguses piduliku kõnekoosolekuga oma tegevuse lõpetanud Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni viimane raport avaldati 14. jaanuaril komisjoni

kodulehel

.

Raport käsitleb Eesti territooriumil ja/või Eesti kodanike vastu pärast 1944. aastat toime pandud inimsusevastaseid kuritegusid. Lisaks sisaldab raport ülevaate repressioone läbi viinud Nõukogude julgeolekuasutustest, karistusotsuseid langetanud tribunalidest ja kohtuvälistest asutustest ning kinnipidamiskohtadest, selgitas komisjoni tegevsekretär ajaloolane Toomas Hiio.

Lõpuks määratleb komisjon õigusevastastest repressioonides süüdi olnud institutsioonid ja isikud.

Komisjoni töökeel oli inglise keel ja raport on avaldatud inglise keeles. Lähipäevil jõuavad komisjoni kodulehele ka raporti tõlked eesti ja vene keelde. Raporti aluseks olnud rohkem kui 30 uurimistööd avaldatakse eraldi raamatuna veebruaris.

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline Komisjoni kutsus 1999. aastal kokku Lennart Meri. Komisjoni kuulusid minister Max Jakobson (esimees), Uffe Ellemann-Jensen, Paul Goble, Nicholas Lane, Peter Reddaway, Arseni Roginski ja Wolfgang Freiherr von Stetten.

Tagasi üles