K, 7.06.2023

Õpetajatel soovitatakse vähemalt esimesel kahel nädalal hoiduda õpilaste numbrilisest hindamisest

Facebook Twitter
Comments 4
Haridus- ja Teadusministeeriumi hoone.
Haridus- ja Teadusministeeriumi hoone. Foto: Sille Annuk

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab õpetajatel distantsõppe tingimustes hoiduda vähemalt esimesel kahel nädalal numbrilisest hindamisest. Keskenduma ei peaks niivõrd laste õpitulemuste numbrilisele hindamisele, vaid suunama tähelepanu õppekorraldusele ning uues olukorras toimetulekule. Numbrilise hindamise asemel on sõnaline kujundav hindamine sobivam õpilaste tagasisidestamise ja motiveerimise viis.

Ministeerium soovitab õpetajatel läbi mõelda, millised tagasiside andmise võimalused töötavad numbrilise hindamise asemel kõige paremini just nende õpilaste jaoks. Samuti on oluline analüüsida, millises mahus ja millise ajalise sammuga ülesandeid anda. Kindlasti ei ole mõistlik anda selliseid ülesandeid, mida peab lahendama aja peale või ainult kindlal kellaajal. Õpilased ei saa tegutseda samades tingimustes - kodud on erinevad ning seadmete ja nende kasutajate arv varieerub. Vajalik on koguda lastelt ja nende vanematelt süsteemselt tagasisidet ja leida võimalusi sellega arvestamiseks.

Oluline on õpetajate vaheline koostöö, et anda õpilastele rohkem mitme õppeaine teadmisi ja oskusi arendavaid ülesandeid.

Soovitused õpetajale

• Võtke endale aega, et leida kõige paremini toimivad lahendused, kanalid ja vahendid.

• Koguge õpilastelt ja vanematelt süsteemselt tagasisidet ja arvestage sellega.

• Aidake õpilastel luua süsteem, kust ülesandeid leida, millises järjekorras neid teha ja millal esitada.

• Leppige vanematega kokku kanalid ja ajavahemik omavaheliseks infovahetuseks.

• Püüdke mitte seada esikohale digivahendeid, need on eeskätt info vahetamise kanalid.

• Andke õpiülesannetele pigem pikemad kui lühemad tähtajad.

• Püüdke ülesannete andmise aega sättida nii, et töötavad vanemad saaksid järgmise päeva ülesannetega enne tööle minekut tutvuda ning oma lapsi seeläbi ka eemal olles abistada.

• Võimalusel kaaluge nooremates klassides õppetöö korraldamist nädalaste tsüklitena.

• Suunake lapsi endale päevaks kindlaid õpieesmärke seadma.

• Tundke huvi, milliseid viise lapsed õppimiseks kasutavad ja suunake neid omavahel kogemusi vahetama.

• Õpilased, õpiharjumused, iseseisva töö võimekus ja lapsevanemate võimalused on erinevad - arvestage sellega õpieesmärkide seadmisel.

• Hoiduge vähemalt esimestel nädalatel numbrilisest hindamisest. Suunake tähelepanu uues olukorras toimetulekule ja katsetamisele, et leida edaspidiseks parimad tööviisid ja selge töökorraldus.

• Kujundav hindamine on tänases olukorras parim võimalik õpilaste tagasisidestamise ja motiveerimise viis.

• Hindamise asemel pakkuge lastele ilma hindamiseta testide tegemise võimalust, et õpitut kinnistada.

• Tunnustage lapsi pingutuse, mitte tulemuse eest!

• Mõelge, kuidas saate kompenseerida laste sotsiaalset suhtlemist: näiteks kord nädalas videosild, keskne kanal klassile, kus omavahel suhelda.

• Korraldage ekraanivabu õppimise päevi!

• Säilitage rahulikku meelt!

Soovitused koolijuhile

• Toetage õpetajaid ja koordineerige tegevusi, et leida parim lahendus!

• Kaardistage e-õppe keskkonnad ja vahendid, mida teie koolis kasutatakse.

• Püüdke hoida erinevate keskkondade ja vahendite hulk võimalikult väike.

Facebook Twitter
Comments 4

Märksõnad

Tagasi üles