iDeal kampaania

Kohus kohustas raske avarii teinud meest kahjud hüvitama

16. mail 2015 sai Tallinna kesklinnas Tartu maanteel raskes avariis viga 13 inimest, neist neli raskelt.

FOTO: Martin Ilustrumm

Tallinna kesklinnas 2015. aasta mais 12 inimese vigastada saamisega liiklusõnnetuse põhjustanud Oliver Kobing sai kohtult ühe aasta lisaaega, et hüvitada kannatanutele mittevaraline kahju.

Kohus ei rahuldanud kriminaalhooldusametniku taotlust 27-aastase Kobingu kandmata karistus täitmisele pöörata. Kohus pikendas tema kriminaalhoolduse katseaega ja kahjutasude hüvitamise tähtaega ühe aasta võrra ning kohustas teda hüvitama kannatanutele kokku 30 350 eurot maksegraafiku alusel.

Maakohus arutas asja kriminaalhooldusametniku taotlusel, milles ta leidis, et Kobingule maakohtus 2016. aasta oktoobris mõistetud ja ärakandmata karistus tuleb täitmisele pöörata. Ametniku hinnangul ei täitnud Kobing talle maakohtu otsusega määratud lisakohustust heastada kannatanutele kuriteoga tekitatud mittevaraline kahju hiljemalt mullu 24. oktoobriks.

Ametniku väitel on Kobingu kohustus täitmata 30 350 euro ulatuses, kuna 14 650 eurot on kannatanutele hüvitanud kindlustus. Kriminaalhooldusametniku kinnitusel ei ole Kobing kogu katseaja jooksul esitanud mitte ühtegi maksekviitungit oma kohustuse täitmise kohta.

16. mail 2015 sai Tallinna kesklinnas Tartu maanteel raskes avariis viga 13 inimest, neist neli raskelt.

FOTO: Eva Kübar

Kobing selgitas kohtule, et kuna ta ei ole kolme aasta jooksul leidnud endal sobivat tööd ning ta õpib, siis ei ole tal olnud võimalik kahjutasusid hüvitada ning kuna tal vara ei ole, siis ta ei näe lahendusi, kuidas tal oleks võimalik kahjutasusid hüvitada.

Maakohus leidis aga, et otstarbekas on anda Kobingule võimalus hakata hüvitamata kannatanutele kahjusid maksegraafiku alusel ning tema kandmata karistust mitte täitmisele pöörata. 

Maakohus pikendas tema katseaega maksimaalse seadusega võimaldatud tähtaja ehk ühe aasta võrra ning kohustas teda järgmise 12 kuu jooksul vähemalt üks kord kolme kuu jooksul hüvitama kannatanutele 7587,50 eurot. 

2017. aasta jaanuaris mõistis Tallinna ringkonnakohus Kobingule 2015. aasta 16. mail kesklinnas 13 kannatanuga liiklusõnnetuse põhjustamise eest kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vanglakaristuse, millest tal tuli reaalselt ära kanda kuus kuud. Karistuse ülejäänud osa ehk kaks aastat ja kaks kuud mõistis kohus talle tingimisi kolmeaastase katseajaga. Eelnevalt oli maakohus kogu karistuse mõistnud Kobingule tingimisi.

Kohtus tõendati, et Kobing juhtis autot olles eelnevalt tarvitanud alkoholi. Samuti eiras ta suurimat lubatud sõidukiirust, sõites liiklusrohkel tänaval 50 km/h asemel 103 km/h ning ületas ristmiku foori keelava tulega, mistõttu põrkas kokku ristmikule lubava fooritulega sõitnud autoga.

Liiklusnõuete rikkumistega põhjustas ta ettevaatamatusest ühele inimesele eluohtlikud tervisekahjustused. Kolm inimest said õnnetuses raskeid kehavigastusi ja üheksa inimest said kergemaid vigastusi, kusjuures osa neist olid lapsed.

Süüdistuse järgi põrkas Kobingu juhitud BMW 2015. aasta 16. mail kell 9.47 Tallinnas Tartu maantee ja Kreutzwaldi tänava ristmikul kokku Kreutzwaldi tänavalt vasakpööret teinud Mercedes-Benziga, mida juhtis Eve (42).

Kiirabi viis Eve ja Mercedeses olnud kaasreisijad, 15-aastase neiu ja 41-aastase Heiki Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ning 51-aastase Peetri Lääne-Tallinna keskhaiglasse ja 10 kuu vanuse poisi Tallinna lastehaiglasse.

Kokkupõrke tõttu paiskus Mercedes otsa ohutussaarel olnud jalakäijatele. Viga said seal olnud Oleg (64), Helen (37), Galina (57) ning nelja-aastane poiss ja üheksa-aastane tüdruk.

Kiirabi toimetas täiskasvanud Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ning lapsed Tallinna lastehaiglasse.

BMW juht ja tema autos olnud kaks 17-aastast neiut toimetas kiirabi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ning samuti autos olnud 20-aastane Kristo pöördus ise Ida-Tallinna keskhaiglasse.

Kobing kandis talle mõistetud kuue kuu pikkuse vangistuse kogu ulatuses ära.

Tagasi üles