Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1427 haigust Covid-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest kaheksa testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus kolm positiivset testi tulemust Harjumaale (kõik neist Tallinna), kaks Tartumaale (üks Tartu linna), üks Jõgevamaale, üks Põlvamaale ja üks positiivse tulemuse saanud inimese puhul maakonna tunnus rahvastikuregistris puudus.

Lisandunud juhtumite puhul uuritakse kaht nakatumist töökohal, ühel juhul meelelahutusasutuse külastust ja kahel juhul on haigus sisse toodud Prantsusmaalt. Ülejäänud juhtudel on nakatumise allikas veel selgitamisel.

Epidemioloogiliste uuringute käigus on terviseamet tuvastanud, et ööklubi Vabank koldega on hetkel seotud 37, ööklubiga Naiiv 21 ja ööklubiga Shooters 19 nakkusjuhtu.

12. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi üheksa inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Tänaseks on haiglates lõpetatud 396 Covid-19 haigusjuhtumit 383 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1975 inimest. Neist 1500 inimese (75,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 475 inimese puhul (24,1%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud ligi 130 tuhat esmast testi, nendest 2174 ehk 1,67 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Terviseamet tuletab meelde, et Covid-19 põhjustava koroonaviiruse Sars-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta.

Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit.

Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida on soovitav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega.

Mis tahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik Covid-19 kahtlased saata testimisele.

Graafiku andmed uuenevad automaatselt siis, kui uus info jõuab koroonakaardile.

Kuna andmed uuenevad süsteemis automaatselt, kajastub surmade arv graafikus valesti. Korrektne surmade arv 4. augusti seisuga on 63.