Urmas Paet: teade võimalusest piirata inimeste põhiõigusi tuleb kiiresti tagasi võtta (51)

Copy
Urmas Paet.
Urmas Paet. Foto: Remo Tõnismäe

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet kritiseerib Eesti riigijuhtide poolt Euroopa Nõukogule saadetud teadet, mis annab võimaluse piirata osaliselt usu-, sõna- või muid vabadusi.

Eesti koos Armeenia, Moldova, Gruusia, Läti ja Rumeeniaga teatas ootamatult Euroopa Nõukogule, et aktiveeris inimõiguste konventsiooni artikli 15, mis annab võimaluse piirata osaliselt inimeste vabadusi.

Paet märkis, et inimõiguste konventsiooni artikkel 15 ütleb, et «sõja ajal või muus hädaolukorras, mis ohustab rahva eluvõimet, võib konventsiooniosaline võtta meetmeid, millega ta peatab konventsiooniga võetud kohustuste täitmise ulatuses, mis on olukorra tõsiduse tõttu vältimatult vajalik, tingimusel, et meetmed ei ole vastuolus tema teiste rahvusvahelise õiguse järgsete kohustustega».

«See tähendab, et kui Euroopa Nõukogu liikmesriik annab nõukogu peasekretärile teada selle artikli ellurakendamisest, siis on riigil võimalus piirata usu-, sõna- või muid vabadusi,» ütles ta. 

Paeti hinnangul on selline käitumine üllatav, sest sisuliselt pole Eestil mingit põhjust anda selliste ebaproportsionaalsete meetmete kasutamise vajadusest teada. «Seda enam, et põhiõiguste kindlustamine on praegusel tervishoiuteemalise kriisi ajal eriti oluline.» 

Samuti pole valdav osa teisi Euroopa Nõukogu demokraatlikke riike sellist teadet esitanud ega soovi avaldanud, olgugi et koroonaviirusega tegeldakse kõikjal, märkis Paet. 

Välisminister Reinsalu põhjendas seda sammu nii: «Oleme eriolukorras juba neid samme astunud. Näiteks on meil piiratud kogunemisevabadust, meil on ju praegu kogunemised keelatud. See on piirang inimõiguste konventsiooni mõttes ja sellepärast ongi loogiline ja asjakohane Euroopa Nõukogule sellest teatada.»

Paeti hinnangul Reinsalu argumentatsioon ei päde. «Konventsioon käsitleb niigi eriolukorrast tulenevaid põhjendatud meetmeid. Nii ütleb 11. artikli 2. paragrahv eraldi, et kogunemisvabadust võib seaduse kohaselt piirata, kui see on demokraatlikus ühiskonnas vajalik rahvatervise kaitseks,» ütles ta. 

Tema sõnul on artikli 15 käivitamine vajalik ainult siis, kui liikmesriik plaanib astuda samme, mis ei ole konventsioonis kirjeldatud.

«Eesti valitsuse samm on tekitanud murettekitava olukorra, sest loob ohtliku pretsedendi, mille alusel saaks justkui õigustada põhiõiguste piiramist. Kutsun Eesti valitsust Euroopa Nõukogule esitatud teadaannet kiiresti tagasi võtma, et mitte anda vale signaali,» ütles Paet. 

Tagasi üles