Eesti pagulaskeskustes viibib kokku 42 inimest

Vao pagulaskeskus. FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Vao ja Vägeva pagulaskeskustes viibib aprilli alguse seisuga kokku 42 inimest.

Vao keskuse juhti Jana Selesneva sõnul viibib 1. aprilli seisuga Vao keskuses 29 inimest, neist 22 on rahvusvahelise kaitse taotlejat ning seitse on juba saanud rahvusvahelise kaitse. Vao keskuses elab seitsme riigi kodanikke, kõige rohkem on keskuses Venemaalt ja Süüriast pärit inimesi. Keskuses elab kümme last, neli naist ja 15 meest. Peresid elab keskuses kolm.

Vägeva keskuses elab 1. aprilli seisuga 13 inimest, kõik nad on kõik rahvusvahelise kaitse taotlejad. Vägeva keskuse elanikud on pärit Venemaalt, Nigeeriast, Ugandast,  Iraagist ja Keeniast. Vägeval elab kolm last, kuus naist ja neli meest. Peresid elab keskuses kaks.

Märtsis saabus majutuskeskustesse üks inimene ning keskustest lahkus kaks Eestis oma elu alustanud perekonda.

Selesneva sõnul ei ole pagulaskeskused asukate ja töötajate seas uude koroonaviirusesse nakatunud, keskuste asukad on Eesti olukorrast hästi informeeritud, järgitakse kõiki kehtestatud nõudeid ja käitutakse vastutustundlikult. Keskused on varustatud vajalike vahenditega ning ühiseid ruume puhastatakse regulaarselt.  

Kui peaks tekkima oht ning keegi peaks jääma karantiini, siis selle jaoks on keskus planeerinud eraldi eluruumid, et nakatunud inimene ei ohustaks ennast ega teisi, lisas Selesneva.

Tagasi üles
Back