P, 2.10.2022

Muraste lapsevanemad on mures koolitee pärast, valla kinnitusel lapsed sellel jalutama ei hakka

NN
Muraste lapsevanemad on mures koolitee pärast, valla kinnitusel lapsed sellel jalutama ei hakka
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Tilgu tee.
Tilgu tee. Foto: Aule Sagen

Harku vald plaanib sügisel avada kolmanda kooliastme endisesse piirivalve õppekompleksi Merikülas. Muraste Kooli sõnul tähendab see seda, et lapsed peaksid sügisest hakkama koolis käimiseks ronima alla pankrannikust. Ometi vald kinnitab, et lapsed ei hakka ümber ehitamata teel käima, vaid ehituse ajaks tellib kool koolibussi.

Muraste Kooli hoolekogu esimehe Mart Eensalu sõnul peavad Muraste lapsed valla praeguse plaani kohaselt hakkama sügisel koolis käimiseks ronima alla pankrannikust ja edasi ringiga mööda kitsast ja pimedat Tilgu teed. «See tee pole mõeldud jala käimiseks, sest puudub kergliiklustee ja valgustus. Samuti pole arvestatud Tilgu tee oluliselt kasvava liikluskoormusega. Kuigi kooli kolimine peaks kava kohaselt toimuma juba sügisel, pole vallal ühtegi plaani, kuidas lapsed ohutult kooli jõuavad,» selgitas Eensalu.

Harku valla kommunikatsiooni juht Madis Idnurm kinnitas, et turvalisuse küsimus on vallavalitsusele väga oluline ning seetõttu ei olnudki plaanis Meriküla ja Muraste klindi treppi enne selle korda tegemist (rekonstrueerimist) kooliteena kasutusele võtta. «Oleme alustanud projekteerimistegevust nii allapääsu rekonstrueerimiseks kui ka sealt edasi Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse viiva kergliiklustee ning valgustuse rajamiseks. Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse viiv Tilgu tee on küll kitsas, kuid see on heas korras riigitee,» märkis Idnurm ära. 

Eensalu sõnul üritab vald praegu viiruse varjus läbi suruda otsuse, mis paneb sajad lapsed reaalselt ohtu ning mille vastu on selgelt nii kooli hoolekogu, direktor, õpetajad, lapsevanemad kui turvaeksperdid. «Valla omavoli vastu laekus petitsioon.ee keskkonda ühe ööpäevaga 503 häält,» ütles Eensalu. Hoolekogu esimehe väitel näitavad ekspertanalüüsid, et praegusel kujul ei saa Tilgu teed kooliteena kasutada.

Vald kinnitab Postimehele, et sellisel kujul polnud plaaniski lapsi teele lasta. Hetkel valitakse koolibusse, et oleks tagatud iga õpilase turvaline koolitee. «Sellest sügisest oleme planeerinud lapsi kooli transportida just koolibussidega ning järgmise aasta alguses pärast allapääsu rekonstrueerimist on lisaks koolibussile võimalik kooli liikuda turvaliselt ka rekonstrueeritud allapääsu ja valgustatud kergteed kasutades,» lisas ta. 

Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtivlektor Sven Kreegi koostatud eksperthinnangu kohaselt ei ole Tilgu tee kasutamine õpilaste kooliteena mõistlik, kuna pole tagatud ohutu liiklemise võimalused ning üleval on küsimused koolitee pikkuse kohta nende jaoks, kes peavad selle jalgsi läbima.

Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituudi lektori Ain Kendra kinnitusel sobiks valla pakutud möödasõidutaskutega lahendus normide järgi teedele, kus liikluskoormus on vaid kuni 50 autot ööpäevas ega sobiks seega Tilgu tee liikluskoormusega. 

«Liiklejate ohutuse suurendamiseks on Tilgu teel kehtestatud ka kiiruspiirang 40 km/h,» vastas sellele vald, meenutades, et lapsed ei hakka liikuma praegusel teel, vaid ikka rekonstrueeritud teel.  «Ühtlasi juhime tähelepanu sellele, et Tilgu tee kui riigitee omaniku ülesandeid täidab Maanteeamet, kes peab tagama riigitee korrashoiu ja kasutamise ohutuse,» lisas Idnurm. 2020. aasta veebruaris Maanteeameti poolt teostatud ülevaatusel Tilgu teel puuduseid ei tuvastatud.

Muraste vabatahtliku päästekomando eestvedaja Taavi Pragi sõnul pole ilma teise juurdepääsuteeta Meriküla kompleks igapäevasele lasteasutusele sobilik asukoht. 

Madis Idnurm selgitas, et Päästeamet kontrollis Meriküla Spordi- ja Õppekeskuse juurdepääsu ohutust. «Komando käis kohapeal olukorraga tutvumas ning komando hinnangul Tilgu teelt keskusele päästeauto juurdepääsuga probleeme ei ole,» lausus Idnurm. 

Ka kohalikke elanikke koondav MTÜ Meriküla seltsi juhatus võttis piirkonnas läbiviidud küsitlusele põhinedes vastu seisukoha, et õppekeskust ei saa enne täismahus kasutusele võtta kui on lahendatud juurdepääsuga seotud probleemid.

«Me ei ole nõus vallavalitsuse teerullipoliitikaga, mis ei arvesta kooli kolimise osas vähimalgi määral kõige olulisemate sihtgruppide – enam kui 200 õpilase turvalisusega ning õpetajate ja lapsevanemate arvamusega,» ütles kooli hoolekogu esimees Mart Eensalu.

Märksõnad
Tagasi üles