Savisaar oma peaministriks oleku ajast: start oli innukas

Edgar Savisaar

FOTO: Elmo Riig

Veteranpoliitik Edgar Savisaar märkis reedel, kui möödub 30 aastat tema peaministriks saamisest, et toonane start oli innukas. 

«Eesti on 30 aastaga saavutanud uskumatut,» ütles taasvabanemise valitsuse peaminister Edgar Savisaar. «Ka maratonijooksu tulemusest määrab start palju – me tegime tagant järgi vaadates Eesti jaoks läbimõeldud ja tasakaaluka, kuid seejuures innuka stardi. Eesti järgnevate aastate edu poleks olnud mõeldav ilma kõigi eestimeelsete jõudude ennastsalgava tegevuseta ja, vaatamata mõningatele lahkarvamustele taasvabanemise taktikalistes küsimustes, ka tulemusliku koostööta. Selle eest avaldan taasvabanemise valitsuse nimel, kes tähistab täna 30. aastapäeva, sügavat tänu ja tunnustust ministritele ning kõigile asjaosalistele.»

Taasvabanemise valitsuse transpordiminister Tiit Vähi lisas, et taasvabanemise valitsuse rolli hindamisel tuleb silmas pidada, et praktilises mõttes seninägematust ülitsentraliseeritud süsteemist uude demokraatlikku turumajanduslikku süsteemi üleminek toimus valitsuse eestvedamisel võimaluste piires õnnestunult. «Eriti võrreldes enamiku saatusekaaslastega endise Nõukogude Liidu kanna all,» märkis Vähi.

Taasvabanemise valitsuse justiitsminister Jüri Raidla ütles, et vabanemisprotsessi käigus valmistati ette ja tehti teoks väga olulised Eesti riiklust kinnistavad sammud. «Valitsuse tegevuse aluseks olid Ülemnõukogu otsus 30. märtsil 1990 ning 8. mail 1990 vastu võetud seadus «Eesti sümboolikast», mis nägid ette Eesti riikluse taastamise õigusliku järjepidevuse põhimõttel. Õigusliku järjepidevuse praktiliseks elluviimiseks rakendati 8. mai 1990 seadusega Eesti Vabariigi 1938. aasta põhiseaduse viis kõige olulisemat sätet,» ütles Raidla. 

«Loomulikult tuli seejuures ära kasutada kõiki tollel unikaalsel ajaperioodil avanenud võimalusi, mida me ka tegime. Me toetusime erinevatele liitlastele oma ülima eesmärgi saavutamiseks – Eesti vabanemiseks Nõukogude Liidust ja iseseisvuse kindlustamiseks vahetult taasiseiseisvumisele järgnenud Nõukogude Liidu lagunemise lühikesel kuid segasel üleminekuperioodil,» lausus taasvabanemise valitsuse riigiminister Raivo Vare. «Valitsuse ülesannete hulka kuulus vabaneva riigi poliitilise, õigusloomelise ja riigiehitusliku struktuuri ülesehitamine. Lisaks sellele tuli jäigal jaotussüsteemil põhineva majanduselu tingimustes hoida ära inimeste elukorralduse jaoks halvim ning luua uued vabaturumajandusliku keskkonna alused.»

Edgar Savisaare valitsus tuli võimule 3. aprillil 1990 pärast seda, kui tema juhitud Rahvarinne võitis märtsis toimunud Ülemnõukogu valimised. Pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist Moskvas 20. augustil 1990 toimunud putšikatse järjel osutus Savisaar de facto Eesti vabariigi peaministriks, taasvabanemise valitsus oli ametis kuni 30. jaanuarini 1992.

Valitsuse koosseisu kuulus 20 ministrit, kelle hulgas olid teiste seas välisministrina hilisem president Lennart Meri ning transpordiministrina hilisem mitmekordne peaminister Tiit Vähi.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles