Prangli saarel jõuab nüüd esmaabi kiiremini abivajajateni

Prangli sadamakuur.

FOTO: Martin Andreller

Aprillist alustas terviseameti ja Põhja-Eesti regionaalhaigla koostöö tulemusena Prangli saarel tööd esmase abi brigaad, mille koosseisu kuuluvad erakorralise meditsiini alase väljaõppe läbinud aktiivsed kohalikud elanikud, kes on valmis saare elanikele ja külalistele ootamatult tekkinud tervisemurede korral kohapeal abi osutama.

«Terviseamet alustas koostöös Põhja-Eesti regionaalhaiglaga 2011. aastal projektipõhiselt esmase abi brigaadide mehitamisega Kihnu saarel ning juba järgmisel aastal laiendasime tegevust Ruhnu ja Vormsi saarele,» ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna kiirabi peaspetsialist Kalev Pahla. Prangli on neljas püsiasustusega väikesaar Eestis, kus selline teenus on olemas. 

Tegemist on lahendusega, mis tõstab püsielanikkonnaga Eesti väikesaarte elanike ja seal ajutiselt viibivate inimeste kättesaadavust erakorralisele meditsiiniteenusele. Brigaadi paigutamine Pranglile on osa plaanipärasest võimearendusprojektist ning see ei ole seotud praeguse eriolukorraga.

Kõikide väikesaarte brigaadide valmisolekut ja tegevust rahastab Eesti Haigekassa ning brigaadid on osa Eesti kiirabisüsteemist.

Kolmeliikmelise brigaadi kaks liiget asuvad saarel ja meeskonna kolmas liige koordineerib brigaadi juhina nende tegevust abi andmisel üle videosilla Põhja-Eesti regionaalhaiglast.

Väljaõppe esmase kiire abi osutajatele korraldab Põhja-Eesti regionaalhaigla, samuti tagab haigla vajaliku varustuse ning töövahendid. Brigaadi varustusse kuulub kiirabiauto koos vajaliku meditsiinivarustuse ja raadiosidega, mis annab võimaluse hädasolijaid abistada ning vajadusel ka sadamasse või kopteri maandumisplatsile transportida.

Kohapealsete abistajate peamisteks ülesanneteks on oma pädevuse piires kiire esmase abi andmine, mille käigus otsustatakse ka edasise meditsiinilise abi ning patsiendi hospitaliseerimise vajadus. Seda tehakse koostöös regionaalhaiglas viibiva arstiga, kellega ollakse ühenduses telemeditsiiniliste vahendite abil – arst saab jälgida patsiendi elulisi näitajaid ning anda vajadusel tegevusjuhiseid loodud videosilla vahendusel.

Esmase abi osutamise brigaad Prangli saarel töötab 24 tundi ööpäevas kõikidel nädalapäevadel. Kiireloomulise terviseabi vajaduse tekkimise korral saarel tuleb helistada häirekeskuse numbrile 112.

Tagasi üles