Elva vald otsustas vabastada pered aprilli- ja maikuu lasteaiakohatasust

Pärsti mõis ja lasteaed, foto on illustratiivne.

FOTO: Elmo Riig

13. aprillil toimus Elva Vallavolikogu e-istung, kus otsustati seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga vabastada vanemad aprilli- ja maikuu lasteaiakohatasust. Otsus võeti vallavolikogus vastu 23 poolthäälega.

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et vallavalitsus tegi kohatasust vabastamise ettepaneku selleks, et tulla lastevanematele keerulises olukorras vastu. «Kuigi hoiame vastavalt Vabariigi Valitsuse soovitusele lasteaiad avatuna, leiame, et pidime siinkohal vanematele vastu tulema,» ütles Järveoja ja soovitas vanematel siiski lapsi mitte lasteaeda tuua.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et tänane otsus on kindlasti paljudele peredele oluline. «Koroonakriisile järgnev majanduskriis alles hakkab hoogu koguma ning loodame, et see otsus kompenseerib vanematele märtsikuu kohatasu eest saadud arve.»

Abivallavanem rõhutas, et kui kellelgi on raskusi märtsikuu kohatasu maksmisega, siis palub ta kindlasti pöörduda vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna poole.

Samuti andis vallavolikogu vallavalitsusele õiguse pikendada lasteaia kohatasu maksmisest vabastamise perioodi, kui eriolukorrast tulenevalt tekib seesugune vajadus.

Vallavalitsus otsustas eelmisel kuul, 18. märtsil vabastada lastevanemad lastehoidude ja Elva Muusikakooli ning Elva Huviala- ja Koolituskeskuse aprillikuu kohatasudest. Vastavad otsused vaatab vallavalitsus seoses eriolukorra pikenemisega üle.

Vallavolikogu tänane otsus tähendab, et valla eelarvesse ei laeku aprilli- ja maikuus planeeritud ligi 46 000 eurot. Elva vallas on kehtestatud lasteaiakohatasu ühes kuus: Aakres 20 eurot, Valgutas, Rõngus ja Puhjas 25 eurot, Rannus ja Kongutas 30 eurot ning Elva linnas 40 eurot.

Elva Vallavolikogu tänane istung toimus esimest korda täielikult elektrooniliselt – hääletamiseks kasutati VOLIS-keskkonda (nagu ka muidu vallavalitsuse ja -volikogu töös) ning sel korral kasutati ettekannete esitamiseks, kuulamiseks ja küsimuste küsimiseks suulises vormis Zoom-keskkonda.

Istungist võttis osa 27 volinikku, kellest jätsid hääletamata 4.

Tagasi üles