Riigikohus peab võimalikuks Mati Alaveri kriminaalasja toimiku avaldamist ajakirjandusele

Mati Alaver mullu novembris pärast süüdimõistvat kohtuotsust Harju maakohtu ees.

FOTO: Tairo Lutter

Suusatreener Mati Alaveri dopingujuhtumit arutanud riigikohtu kriminaalkolleegium asus tänases lahendis seisukohale, et pärast kriminaalmenetluse lõppu saab avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse või arhiiviseaduse alusel taotleda juurdepääsu kriminaalasja kohtutoimikule ka juhul, kui kriminaalasja arutati kinnisel kohtuistungil.

Kriminaalasjas, milles Mati Alaver mõisteti süüdi dopingukuriteos, vaidlustas AS Ekspress Meedia pärast kohtuotsuse jõustumist Harju maakohtu otsustuse arutada seda kriminaalasja kinnisel kohtuistungil. Kaebaja hinnangul rikkus kohtu selline samm ajakirjandusvabadust, sest just kohtuistungi kinniseks kuulutamisele viidates keeldus maakohus ka pärast kriminaalmenetluse lõppu kohtutoimikut ajakirjanikule tutvustamast.

Riigikohus leidis sarnaselt ringkonnakohtule, et ajakirjandusväljaandjal ei olnud õigust kohtuistungi kinniseks kuulutamise peale kaevata, sest selline otsustus ei piiranud tema õigust kohtutoimikuga tutvuda.

Kriminaalkolleegium selgitas, et pärast kriminaalmenetluse lõppu esitatud taotlust kohtutoimikuga tutvumiseks tuleb kohtul hinnata sisuliselt, olenemata sellest, kas kohtuistung oli kinnine või mitte. Kohus peab kontrollima, kas toimikuga tutvumise taotluse lahendamise ajal on alus keelduda toimikut tervikuna või osaliselt tutvustamast. Õiguslik alus kriminaal- või kohtutoimikuga tutvumiseks võib tuleneda eeskätt isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest või arhiiviseadusest. Vajadusel peab kohus kaaluma, kas tutvumistaotluse esitaja õigustatud huvi toimikuga tutvumise vastu kaalub üles need õigused ja huvid, mis räägivad toimikule juurdepääsu võimaldamisele vastu.

Kui maakohus keeldub kriminaalasja kohtutoimiku tutvustamisest, on seda võimalik vaidlustada halduskohtus.

Sarnaselt riigikohtu halduskolleegiumi mitmes varsemas lahendis märgitule, juhtis ka kriminaalkolleegium seadusandja tähelepanu sellele, et kriminaalasja toimikuga tutvumise kord võiks olla selgem.

Harju maakohus otsustas detsembris, et ei anna ajakirjanikele võimalust tutvuda Alaveri kriminaalasja toimikuga, põhjendades, et seal on tunnistajate delikaatseid terviseandmed ja Austrias on uurimine pooleli.

Kohus mõistis Alaveri süüdi dopingu tarvitamisele kallutamises

Harju maakohus tunnistas 14. novembril endise suusatreeneri Mati Alaveri kokkuleppemenetluses süüdi dopingu tarvitamisele kallutamises ning mõistis talle ühe aasta pikkuse tingimisi vangistuse ühe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

Kohus mõistis Mati Alaveri süüdi suusatreenerina oma autoriteedist tuleneva mõju ja usalduse kasutamist, millega ta kallutas mitut suusatajat dopinguna veredopingu ja muude dopinguainete tarvitamisele.

Alaver läks prokuratuuriga kokkuleppemenetlusele, mis tähendab kompromissi ja tema süüdimõistmist ning karistamist lihtsustatud korras.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles