Tallinn otsib oma varale juhti

Здание горуправы Таллинна.

FOTO: Toomas Huik

Tallinna linnavalitsus kuulutas välja konkursi loodava linnavaraameti juhataja ametikoha täitmiseks.


Linna elamumajandusameti ja maa-ameti ümberkorraldamisega moodustatav uus asutus alustab tegevust 1. aprillist ning sellega kaasneb üheksa ametikoha kaotamine, teatas Raepress.

Amet tegeleb linnavaraga, munitsipaaleluruumide ning elamuehitusega ja maa maksustamisega. Lisaks kuuluvad selle vastutusalasse maakorraldusega seotud toimingud ja omandireformi lõpuleviimisega seotud küsimused.

Linnavaraameti juhataja kandidaat peab omama riiklikult tunnustatud kõrgharidust ning vähemalt kolmeaastast töökogemust organisatsiooni keskastme või tippjuhi ametikohal.

Ühtlasi eeldatakse ameti juhatajalt võimekust tööprotsessi planeerimisel, uute lahenduste pakkumisel ja muutuste juhtimisel, iseseisvust ja otsusekindlust ning head suhtlemise ja avaliku esinemise oskust.

Linnavaraameti juhataja ametikohale kandideerida soovija peab esitama nõutavad dokumendid hiljemalt 27. jaanuariks.

Tallinna maa-amet ja elamumajandusamet kujundatakse üheks ametiasutuseks vastavalt linnavolikogu otsusele.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul tegelevad mõlemad ametid osaliselt kattuvate ülesannetega - korraldavad ja haldavad muuhulgas linnavara -, liiati on omandireform lõpule jõudmas ning töömaht seetõttu vähenenud.

Ametite ühendamise tulemusel korrastatakse tööjaotust, jäävad ära kattuvad tegevused ning ka juhtimine muutub tõhusamaks, selle tulemusena on võimalik ametikohtade arvu üheksa võrra vähendada.

Ametite liitmise üks olulisemaid eesmärke on, et linnavaraga tegeleks üks amet. See on Raepressi teatel juhtimise seisukohalt oluliselt ökonoomsem ja efektiivsem.

Sellisel ametite liitmisel on linna nägemuses oluline aspekt ka linnakodanike jaoks, sest varaga seotud taotluste ja avalduste menetlemine muutub operatiivsemaks.

Tagasi üles
Back