Euroopa parlamendi liikmed kutsuvad riike üles poliitvange vabastama

Euroopa Parlament. 

FOTO: Vincent Kessler

Euroopa Parlamendi liikmed, nende hulgas Urmas Paet, ning Sahharovi inimõiguste auhinna laureaadid kutsuvad koroonakriisi kontekstis üles koheselt vabastama kõiki meelsusvange ja inimõiguste kaitsjaid, sealhulgas kõiki Sahharovi auhinna laureaate, kes on vangistuses.

Urmas Paeti sõnul nõustuvad üleskutsega liitunud ÜRO juhi Antonio Guterresega, et COVID-19 pandeemia pole ainult tervise-, sotsiaal- ja majanduskriis, vaid sellest on saamas ka inimõiguste kriis. «Mitmed valitsused kasutavad praegust olukorda opositsiooni ja inimõiguste kaitstajate represseerimiseks,» ütles ta. 

Paeti sõnul tuleb arvesse võtta, et vanglates on suur oht viiruse levikuks. «On tervitatav, et osad valitsused on vastavalt ÜRO soovitustele kasutusele võtnud meetmeid vanglate ülerahvastatuse vähendamiseks,» ütles Paet. «Samas on riigid nagu Hiina, Iraan, Saudi Araabia ja Venetsueela teatanud, et poliitvange ei vabastata ehk nad jäetakse teadlikult ja tahtlikult ohtu,» lisas ta. 

Üleskutsega liitunud rõhutavad, et inimeste poliitilistel põhjustel vangis hoidmine ignoreerib ÜRO juhtnööre. «Riigid peavad kinni pidama oma kohustustest, mis on sätestatud ÜRO piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise vastases konventsioonis. Kutsume üles kõiki valitsusi kiiremas korras vabastama iga inimese, kes on kinni peetud ilma piisava õigusliku aluseta,» ütlevad üleskutsega liitunud. 

Ühtlasi nõuab üleskutse Sahharovi laureaatide Nasrin Sotoudehi, lham Tohti, Venetsueela demokraatiliku opositsiooni ja Raif Badawi vabastamist.

Tagasi üles
Back