N, 30.11.2023

Rahapesu andmebüroo lahutatakse politseist ja sellest tehakse eraldi asutus

Postimees
Facebook
Comments 6
Rahandusminister Martin Helme.
Rahandusminister Martin Helme. Foto: Tairo Lutter

Rahapesu andmebüroost, mis seni on politsei- ja piirivalveameti koosseisu kuulunud, saab nüüd valitsuse kokkuleppe järgi eraldiseisev asutus rahandusministeeriumi haldusalas. 

Rahandusminister Martin Helme saatis teisipäeval selleks vajalikud seadusemuudatuste ettepanekud riigikogu rahanduskomisjonile, et neid saaks menetleda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduseelnõu (130 SE) arutamisel. Uus asutus rahandusministeeriumi haldusalas loodaks plaani kohaselt järgmise aasta 1. jaanuaril.

Rahandusminister Martin Helme selgitas, et valitsusele on rahapesu tõkestamine ning ennetamine oluline prioriteet. «See, et Eestit viimaste aastate suurtes rahapesujuhtumites ära kasutati, oli meile valus õppetund. Peame tõsiselt pingutama selle nimel, et midagi taolist enam ei korduks,» lisas ta. Helme sõnul on juba suurendatud rahapesu tõkestamisega tegelevate asutuste rahastust ja täiendatud seadusi. «Muu hulgas karmistame karistusi. Tõhusamaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks pean vajalikuks ka muudatusi valdkonna institutsionaalses ülesehituses, meil on vaja suuremat fokuseeritust,» märkis minister. 

Rahapesu andmebüroo toomisel rahandusministeeriumi haldusalasse ongi peamine eesmärk koondada valdkonna poliitika kujundamine ja praktiline rakendamine ühte kohta. «Riigile on oluline, et rahapesu andmebüroo oleks tugev partner Eesti finantssektorile. Iseseisva asutusena rahandusministeeriumi haldusalas, tihedas koosöös maksu- ja tolliameti ning finantsinspektsiooniga, on rahapesu tõkestamine ja ennetamine tulevikus kindlasti tõhusam. Ühtlasi saame nii koondada selle väga keerulise finantskuriteo analüüsiks vajalikku oskusteavet rahanduse valdkonnas,» lausus rahandusminister.

Juba praegu on rahapesu andmebürool hulk ülesandeid, mis sobivad paremini rahandusministeeriumi valitsemisalasse, nagu näiteks järelevalve rahapesu tõkestamisega seotud kohustatud isikute tegevuse üle, rahapesu tõkestamist puudutavates valdkondades tegevuslubade taotluste menetlemine ja ettevõtete majandustegevuse või tegevusloa peatamine.

Juba eelmisel aastal otsustas valitsus tõsta rahapesu andmebüroo rahastust ja meeskonda. Lisaks on büroos alustatud strateegilise analüüsi funktsiooni loomisega. «Strateegiliseks analüüsiks vajalike andmete töötlemise oskusteave on samuti rahandusministeeriumi valitsemisalas olemas ja suurem sünergia asutuste vahel on seetõttu eelis,» ütles Martin Helme.

Rahapesu tõkestamisel on senisest rohkem vaja koostööd turuosalistega

Rahapesuvastase võitluse põhirõhk liigub järjest rohkem ennetustegevusele ja seetõttu on rahapesu andmebürool vaja teha senisest tihedamat koostööd turuosalistega ja olla neile vajadusel ka partneriks. Euroopa Liidu arengutest tulenevalt saab rahapesu andmebüroo lähitulevikus juurde uusi ülesandeid, samuti muutub järjest olulisemaks lisaks tavapärasele pangandusele ka finantstehnoloogia (fintech) ja virtuaalvääringute valdkonna arengute jälgimine ja analüüs. Eesti riik peab üleilmse finantssektori arengutega kaasas käima ja see muudatus on kindlasti oluline tulevikku vaatav samm. Rahapesu andmebüroo toomisel rahandusministeeriumi haldusalasse tuleb samas silmas pidada, et muutusega säiliks andmebürool hea infovahetus ja koostöö keskkriminaalpolitseiga.

Rahandusminsiteeriumi kantsler Veiko Tali sõnul on rahapesu andmebüroo ülesanded ja roll Eestis. «Seetõttu julgustame kõiki büroo töötajaid selle olulise muudatusega kaasa tulema, et seda ootust pühendumusega täita. Soovime, et uue asutuse käivitamine toimuks võimalikult sujuvalt ning seniste töötajate õigustatud ootustega arvestataks,» lausus Tali. 

«Rahandusministeeriumi alla toomine lihtsustaks eeldatavalt ka rahapesu andmebüroo edasiseks arenguks vajalike finantssektori spetsialistide värbamist. Konkureerib ju rahapesu andmebüroo töötajate pärast üha rohkem finantssektoriga,» mainis Tali. 

Eraldi tähelepanu pööratakse kavandatava sammu rahvusvahelisele tutvustamisele, sest tagada tuleb rahapesu andmebüroo koostöövõrgustike säilimine ja liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides kogu üleminekuperioodi ja edaspidi. Pärast seda, kui riigikogu on muudatused vastu võtnud, on kavas luua üleminekuprotsessi sujuvaks koordineerimiseks rahandusministeeriumi eestvedamisel juhtrühm.

Facebook
Comments 6

Märksõnad

Tagasi üles