Põlevkivikaevandajad said loa kasutada sinist kütust

Copy
Põlevkivi kaevandus
Põlevkivi kaevandus Foto: Liis Treimann

Valitsus võttis vastu vedelkütuse erimärgistamise seaduse muudatused, millega lubatakse põlevkivi kaevandavatel ettevõtetel kasutada kaks aastat eriotstarbelist diislikütust.

«See aitab vähendada kaevandusettevõtete kulusid, et nad suudaksid keerulistel aegadel oma tegevusega jätkata ja säilitada piirkonnas olulised töökohad,» ütles rahandusminister Martin Helme.

Eriotstarbelist diislikütust võib kasutada tänavu 1. juulist kuni 2022. aasta 30. juunini mäeeraldise teenindusmaal, tööstusterritooriumil ning tuha ladestusalal põlevkivi kaevandamiseks mõeldud tehnikas ja seadmetes. Samuti võib erimärgistatud diislikütust kasutada ka põlevkivi, põlevkivituha ja aheraine transpordiks, välja arvatud raudteel ning avalikult kasutataval teel.

Eestis on praegu kehtiv luba põlevkivi kaevandamiseks kolmel ettevõttel: Enefit Kaevandused AS, VKG Kaevandused OÜ ja Kiviõli Keemiatööstuse OÜ.

Selle aasta 1. maist kuni 30. aprillini 2022 on diislikütuse aktsiisimäär 372 eurot ning eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär 100 eurot 1000 liitri kohta. Seejärel on diislikütuse aktsiisimäär 493 eurot ning eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär 133 eurot 1000 liitri kohta.

Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine põlevkivi kaevandamiseks on käsitatav riigiabina. Meetme mõju eelarvele on hinnanguliselt kokku 8,5 miljonit eurot.

Tagasi üles