Kalevi jalaväepataljon paiknes ümber Jõhvi linnakusse

Kalevi jalaväepataljon kolis Palldiskist Jõhvi.

FOTO: Kaitsevägi

Seni Paldiskis asunud 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljon paiknes tänasest ümber Jõhvi linnakusse, et teha ruumi toetuse väejuhatusele ning tulevikus juba ka Paldiskisse paiknevatele toetuse väejuhatuse allüksustele.

«Kalevi jalaväepataljoni ümberpaiknemine Jõhvi linnakusse aitab tõhustada mehhaniseeritud jalaväepataljonide väljaõpet ning Kalevi ja Viru jalaväepataljonide valmidust. Sellele vaatamata on meel üsna kurb, et alates 1993. aastast jalaväe ja 2001. aastast mehhaniseeritud jalaväe koduks olnud Paldiskisse enam teenistusega seoses nii tihti ei satu,» ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

Linnak oli aastaid koduks nii Scoutspataljonile kui Kalevi jalaväepataljonile. Lisaks asusid seal üksuste tegevust toetanud tagalapataljon ning meditsiinipersonal.

Kalevi jalaväepataljoni kolimisele eelnes Jõhvi linnaku uue kasarmu ehitamine, staabihoone renoveerimine ning ajateenijate vabaaja veetmisvõimalusi pakkuva sõdurikodu ehitamine, mille ehitustööd on hetkel veel lõpujärgus.

Toetuse väejuhatus, mis tegeleb kaitseväe igapäevaseks toimimiseks vajalike tegevuste korraldamisega, alustades logistikast ja materjalimajandusest ning lõpetades tugiteenuste, meditsiinitoetust pakkuva tervisekeskuse ja kaitseväe orkestriga, paigutab esmajärjekorras Paldiski sõjaväelinnakusse logistikapataljoni, millele järgneb aja jooksul veel teisigi väejuhatuse allüksuseid.

Kaitseväesisene üksuste ümberpaiknemine on seotud ajateenijate iga-aastase vastuvõtu suurendamise plaaniga kokku nelja tuhande inimeseni aastas. Lähiaastatel vahetavad oma praegust paiknemiskohta kokku üheksa kaitseväe struktuurüksust.

Tagasi üles
Back