KAART ⟩ Euroopa Liidu riikide karantiininõuded

Urmas Reinsalu näitab kaarti.

FOTO: Kuvatõmmis videost

Neljapäevasel pressikonverentsil näitas välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) Euroopa Liidu kaarti ning selgitas, millised on erinevate liikmesriikide reeglid riiki sisenemisel. Tema sõnul erinevate riikide poliitika liikumispiirangute kaotamise osas peaks olema ühetaoline. 

«Kui vaadata kriisijärgset olukorda piiride avamis osas, siis Schengeni sees valitseb pehmelt öeldes olukorra paljusus,» märkis Reinsalu. 

«Meie huvi on, et liikumisvõimalus oleks võimalikult ühetaoline. Me soovime, et Eesti inimeste liikumisvõimalused võimalikult kiiresti paraneksid ja olen pidanud kahepoolseid läbirääkimisi,» rääkis Reinsalu. 

Tema sõnul võiks 15. juuni olla üks laiem otsustamise hetk, näiteks Saksamaa on juba lubanud, et siis kaotatakse piirangud teiste Schengeni riikide kodanike osas. 

Mis puudutab Schengeni viisaruumi avamist kolmandate riikide elanikele, siis praegune üldine põhimõte on Reinsalu sõnul, et 15. juunini on kindlasti Schengeni ruum suletud. «Eesti vaade on, et me ei tohi kiirustada ja tuleb saavutada ühetaolised põhimõtted. Kindlasti on kõige mõistlikum hinnata lähteriikides nakatunute arvu,» ütles Reinsalu. 

Ta lisas, et usaldusmeetmed peaksid olema Schengeni riikides ühetaolised, kuna vaid see aitab tagada, et viiruse levikut uuesti ei tule. 

Kaart: millistel tingimustel võib Euroopa Liidus reisida.

FOTO: Välisministeerium

Austria: Alates 4.06 on võimalik naaberriikidest (v.a Itaalia) siseneda juhul, kui on võimalik tõendada, et viimase 14 päeva jooksul ei ole üheski teises riigis viibitud. Kõigil teistel on vaja riiki sisenemiseks esitada kehtiv tervisetõend, mis ei ole vanem kui 4 päeva, või teatud tingimustel on võimalik ka 14-päevane kodukarantiin. Transiit on võimalik ilma tervisetõendita.

Belgia: Belgia avab piiri 15.06 ELi, ÜK ja 4 Schengeni riigi elanikele ka mittehädavajalikule reisimisele. Kuni 14.06 kontrollib politsei piiril sisenemise vajalikkust (essential travel) ja riiki saabumisel kehtib 14-päevane karantiin (kui on mitte-tööalane saabumine). Brüsseli lennujaam on avatud. 

Bulgaaria: Eestist tulevatele reisijatele piiranguid ei ole.

Hispaania: Turistidele avatakse piirid praeguse seisuga 1. juulil.

Holland: Sisenemine lubatud, täiendavaid tingimusi ei ole määratud.

Horvaatia: Horvaatia võttis 28.05 vastu otsuse lubada riiki turiste järgmistest ELi riikidest, kus epidemioloogiline olukord on soodsam: Tšehhi, Ungari, Austria, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia. Saabumisel ei pea esitama riiki sisenemise põhjust ega olema 14 päeva karantiinis. 

Iirimaa: Iirimaale tulijatel on kohustuslik jääda 2 nädalaks karantiini. 28. mail muutus Iirimaale saabujatele kohustuslikuks reisija asukoha vorm (kuhu märgitakse kontaktandmed ja karantiini veetmise aadress).

Island: Eesti kodanik saab vabalt Islandile, kuid peab jääma 14 päevaks karantiini.

Itaalia: Sisenejal ei tohi olla haigusnähte ja ta ei tohi olla külastanud viimase 14 päeva jooksul kolmandaid riike.

Kreeka: Riiki sisenemisel testimine ja negatiivse vastuse puhul 14-päevane isolatsioon majutuskohas.

Küpros: Rahvusvaheline lennuliiklus (v.a repatrieerimislennud) on peatatud kuni 09.06.

Leedu: ilma karantiinita pääsevad riiki kodanikud, kes pole viimase 14 päeva jooksul külastanud muid riike peale Eesti ja Läti ning kellel puuduvad haigusnähud.

Luksemburg: Luksemburg ei ole seadnud sisse piirikontrolli Schengeni kodanikele ning samuti ei kohalda karantiini.

Läti: Eesti kodanikele/elanikele vaba liikumine; 14-päevase eneseisolatsiooni nõue ei kehti ka ELi liikmesriikide elanikele, kelle kodumaal on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta alla 15.

Malta: 14-päevane enesekarantiin. Alates 1.07 taastatakse lennuühendused mitmete ELi riikidega (sh Eesti).

Norra: Sisenemine lubatud Euroopa majanduspiirkonna (EMP) kodanikele, kes elavad Norras või tulevad tööle. 16. maist lubatakse riiki siseneda ka hooajatöölistel kolmandatest riikidest, kes asuvad tööle põllumajanduses või juurviljakasvatuses, EMP kodanike perekonnaliikmetel, EMP kodanikel, kes on Norra kodanike perekonnaliikmed, EMP kodanikel, kellel on Norras kinnisvara. 10-päevane karantiin. Ainsa erandina lubatakse alates 15.06 reisimist Taani kodanikele.

Poola: Siseneda saavad ELi sisepiiri kaudu Eesti kodanikud ja elanikud, kel on õiguslik alus Poolas töötamiseks või õppimiseks. Neil ei ole karantiini jäämise kohustust. Teistel karantiini kohustus.

Portugal: ELi kodanikel on lennukiga reisides võimalik Portugali siseneda, lennujaamas on tervisekontroll ja haigusnähtudega inimesed võidakse suunata isolatsiooni.

Prantsusmaa: Karantiini rakendatakse ELi riikidega vastastikuse põhimõttel, Eestit see praegu ei puuduta. Sisenemine tingimuslik. Kõik isikud, kellel on lubatud tänase seisuga Prantsusmaale siseneda, peavad endaga kaasas kandma siseministeeriumi veebilehelt leitavat tõendit. 

Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast. Eestisse reisija karantiinikohustus sõltub sellest, kas riigist, kust inimene tuleb, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 15. See tähendab, et lähteriigis peaks nakatunuid olema 15 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Inimesed, kes saabuvad Eestisse kõrgema nakatunute suhtarvuga riigist, peavad Eestisse jõudes jääma kaheks nädalaks karantiini.

Tagasi üles