Muudatus võimaldab riigivastase kuriteo eest võtta kodakondsus

Eesti pass. 

FOTO: Mihkel Maripuu

Valitsus arutab eelnõu, mis näeb ette võimaluse võtta riigivastaste kuritegude toimepanijalt Eesti kodakondsus.

Valitsus arutab neljapäevasel istungil siseministeeriumi ettepanekut lisada kodakondsuse seadusesse kodakondsuse äravõtmise uue alusena raskete riigivastaste kuritegude toimepanemine, edatas valitsuse pressiesindaja

Paragrahvi 28 täiendatakse uue lõikega, mille kohaselt võib balitsus võtta Eesti kodakondsuse ära isikult, kelle kohta on jõustunud süüdimõistev otsus riigireetmise, luuretegevuse või terrorikuriteo eest.

Muudatused jõustuvad üldises korras.

Tagasi üles