Valitsus toetab DASAde loomist

FOTO: Urmas Nemvalts

Valitsus otsustas justiitsministri soovitusel toetada erakonnaseaduse muudatusi, mis lubavad luua erakondade kõrvale demokraatia arendamise sihtasutusi (DASAsid) ja neid riigieelarvest rahastada.

Ühtlasi lisas valitsus omalt poolt eelnõule rahandusministeeriumi ja siseministeeriumi ettepanekud riigikogu põhiseaduskomisjonile kaalumiseks.

Eelnõu kohaselt on DASA erakonnast eristatav eraõiguslik juriidiline isik, mida saab asutada ainult erakond ning mille tegevus on lubatud nii Eestis kui ka välisriikides. Igal erakonnal võib olla ainult üks temaga seotud DASA.

Eelnõuga sätestatakse, et DASA tegevusteks on maailmavaatelise kodanikuhariduse edendamine, demokraatia arendamise ja poliitikaalaste uuringute ning erakonnaliikumise ajaloo uuringute teostamine ning sihtasutusega seotud maailmavaate ja selle maailmavaatega seotud erakondade ajaloo jäädvustamine.

Eelnõu annab ammendava loetelu DASA võimalikest rahastamise allikatest. Riigieelarvest eraldatakse igakuiselt vahendeid DASA-le, mille asutanud erakond on esindatud ka riigikogus. Riigieelarveliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise järelevalvet teostab erakondade rahastamise järelevalve komisjon.

Samuti tagatakse eelnõuga erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liikmetele õigus saada tehtud töö eest tasu. Seadusesse tuuakse konkreetsed tasu määramise põhimõtted.
 

Tagasi üles