Kohus mõistis kauaegse Pärnu linnavoliniku tingimisi vangi

Ago Kalmer.

FOTO: Mailiis Ollino

Pärnu maakohus mõistis esmaspäeval kauaaegse linnavoliniku Ago Kalmeri süüdi suures ulatuses omastamises, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises ning mõistis talle tingimisi vangistuse.

Kohus karistas Kalmerit tingimisi kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega ja määras talle sama pika katseaja.

Kohus rahuldas kannatanu OÜ Agal Kinnisvarad tsiviilhagi täies ulatuses ja mõistis Kalmerilt välja põhivõlgnevuse 92 140,44 eurot ja 11. mai seisuga viivise 23 580,67 eurot. Tsiviilhagi tagamiseks arestis kohus 2017. aastal Kalmeri osa ühisomandist kinnistule ja 99 aastaks seatud hoonestusõigusele. Kohus jättis vara aresti alla kuni tsiviilhagi täitmiseni.

Ago Kalmerile on esitatud süüdistus selles, et olles OÜ Agal Kinnisvarad juhatuse liige, pööras ta ajavahemikul 4. maist 2011 kuni 12. detsembrini 2013 tahtlikult ja ebaseaduslikult kolmanda isiku kasuks OÜ Agal Kinnisvarad vara kokku 92 140,44 euro väärtuses. Kalmer kandis võltsitud arvete alusel Agal Kinnisvarad pangakontolt OÜ Rahila kontole kokku 92 140,44 eurot. Näiliste tehingutega saadud raha kandis Rahila omakorda edasi Ago Kalmeri korraldusel ja võltsitud arvete alusel Kalmeriga seotud ettevõtetele Kalbro ja S&K Äri.

Lisaks süüdistatakse Kalmerit selles, et ta lasi oma ettevõtete S&K Äri ja Kalbro juhatuse liikmena 2011 aprillist kuni 2013 detsembrini raamatupidajal enda suuliste juhiste järgi koostada tegelikkusele mittevastavate andmetega arveid. Samuti süüdistatakse teda OÜ-le Rahila tasumiseks esitatud võltsitud arvete esitamises.

Kohtus leidis tõendamist, et Kalmeri initsiatiivil ja survel esitasid Rahila juhid 2013. aastal OÜ Rahila nimelt OÜ-le Agal Kinnisvarad 23 võltsitud arvet. Arvetel olid märgitud teenused ja kaubad, mida sellises ulatuses ei osutatud või ei osutatud üldse. Samal ajal esitas Kalmer omakorda Rahilale võltsitud arved S&K Äri (19 arvet) ja Kalbro (10 arvet) nimelt. Arvetel oli märgitud tehingud, mida tegelikult ei tehtud.

Kohus leidis, et niimoodi laekus OÜ-le S&K Äri alusetult 62 596,44 eurot ning OÜ-le Kalbro 29 544 eurot. Kohtu hinnangul pani Ago Kalmer võltsimise, võltsitud dokumentide kasutamise ja omastamise toime tahtluse raskeimas vormis ehk kavatsetult. Lisaks märkis kohus, et omastatud summa ületas suure ulatuse ligi kolmekordselt.

Kalmer peab tasuma menetluskuluna sundraha, tunnistaja kohtusse ilmumise kulu, kolmanda isiku esindaja tasu, kannatanu lepingulise esindaja menetluskulu ja oma kaitsja tasu kokku 47 693,71 eurot.

Tagasi üles