Maarjamäe lossi kõrvale ehitatakse hotell ja spaa

Maarjamäe loss

FOTO: Mihkel Maripuu

Tallinna linnavalitsus kehtestas Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe tn 11 kinnistute ning selle lähiala detailplaneeringu, millega liidetakse kinnistud üheks krundiks, kuhu võib ehitada kolm ärihoonet.

Abilinnapea Andrei Novikov tõdes, et praegu on linnaelanike juurdepääs Maarjamäele ajaloomuuseumi ja Lauluväljaku vahelisele alale piiratud. «Detailplaneeringu realiseerumisel tekib Maarjamäele linlaste jaoks avalik linnaruum, kus on avaliku funktsiooniga hooned - hotell ja spaa,» ütles Novikov. «Eelmisel aastal tekkis detailplaneeringu menetluses paus, kuna soovisime analüüsida, kui palju kavandatavad ärihooned Pirita teele liikluskoormust juurde annavad. Liiklusuuring näitas, et valdav liikluskoormus tuleb Viimsi valla elanike pendelrändest hommikustel ja õhtustel tipptundidel ning kavandatavatel ärihoonetel ei ole liikluskoormusele märkimisväärset mõju,» selgitas abilinnapea.

Detailplaneeringuga moodustatud krundile määratud ehitusõigus võimaldab rajada kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kolm ärihoonet. Planeeritud hoonetesse on kavas ehitada hotell, puhke- ja vabaajakeskus, mis on mõeldud nii linlastele kui ka linnakülalistele ning kus on võimalik teenuseid pakkuda vaba aja veetmiseks aastaringselt.

Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Pirita tee ääres Maarjamäe suvemõisa kompleksi ja Eesti Näituse messikeskuse vahelisel alal. Maa-alal paiknevad ärimaa sihtotstarbega Pirita tee 32 kinnistu, tootmismaa sihtotstarbega Pirita tee 50 kinnistu ja üldkasutatava maa sihtotstarbega Maarjamäe tn 11 kinnistu. Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe tn 11 kinnistud kuuluvad Kantauro OÜ-le. Praegu on kinnistud hoonestamata.

Detailplaneeringu kehtestamise kaalumiseks tellis linnavalitsus alguses täiendavalt Pirita tee liiklusuuringu, et selgitada muuhulgas välja ka detailplaneeringu elluviimisega kaasnev mõju piirkonna liiklusolukorrale. Uuringust selgus, et majutusasutuste liiklusmõjud ei ole niivõrd tipptunni kesksed. 

Maarjamäe klindi ja vanalinna silueti vaadeldavus on ja jääb tagatuks, Maarjamäe suvemõisa hoonetele lähim hooneosa võiks olla kuni kahekorruseline. Maarjamäe paekalda kaitsevööndisse ei ole hoonestusala kavandatud.

Tagasi üles