L, 30.09.2023

Pikaaegne Tallinna linnasekretär paneb ameti maha

Loora-Elisabet Lomp
Facebook
Comments 4
Toomas Sepp.
Toomas Sepp. Foto: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Alates 1992. aasta aprillist Tallinna linnasekretärina teenistuses olnud Toomas Sepp lahkub omal soovil linna teenistusest 31. augustil.

Linnasekretär Toomas Sepp märkis, et selle otsuseni jõudmine ei olnud kerge.

«16. juunil esitles linnapea oma ideid linnajuhtimise ümberkorraldamiseks – juhtimisplaani 2021. Selle kohaselt moodustatakse eelkõige linnakantselei baasil uus keskne juhtimise struktuur – Tallinna strateegiakeskus. Üksuse koosseisus hakkavad tegutsema erinevad linna valdkondlikud teenistused. Linnapea poolt välja kuulutatud muudatused on ulatuslikud, nende elluviimisega tegelemine nõuab väga põhimõttelisi otsuseid ning nende koordineeritud elluviimist,» selgitas Sepp.

«Seda kõike saab teha üksnes tugeva poliitilise tahte ja kindlakäelise juhtimise teel. Paratamatult kaasnevad muutustega rasked otsused personalivaldkonnas, mille tulemusena sünnib uus rollijaotus linna organsatsiooni juhtimises. Eesmärgiks on selged käsuliinid ja õlitatud koostöö linnavolikogus ning linnavalitsuses olevate poliitikute, strateegiakeskuse, linnakantselei, piirkondlike ja valdkondlike juhtimisstruktuuride vahel,» rääkis Sepp.

«Oleme linnapeaga nii enne kui ka pärast selle plaani väljakuulutamist mitmeid kordi omavahel arutanud erinevaid teid nende muutuste elluviimiseks. Väljakutseid, millega nende rakendamisel tuleb arvestada, nende läbiviimise kava ja minu võimalikku rolli selles protsessis ja linna süsteemis. Nende arutelude tulemusena oleme jõudnud kokkuleppele, et nii ulatuslike muutuste läbiviimine eeldab väga suurt ja pingelist tööd, sh olemasoleva süsteemi põhjalikku reformimist. Linnapea soovil, millega mina nõustusin,  asub neid muudatusi läbi viima keegi teine, kellel on linnapea täielik usaldus.»

Toomas Sepp esitas 30. juunil linnapeale avalduse teenistusest vabastamiseks tema enda algatusel alates 1. septembrist 2020.

«Tallinna linnavalitsus tänab linnasekretär Toomas Seppa 30-aastase teenistuse eest, tema panust Tallinna arengusse on raske üle hinnata. Toomas Sepp on isiklikult väga palju panustanud kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivasse õigusloomesse ning aidanud kujundada kaasaaja nõuetele vastavat omavalitsussüsteemi,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Linnapea sõnul väärib eraldi esiletõstmist Toomas Sepa tööväline pühendunud tegevus Tallinna puuetega laste hariduskorralduse edendamisel ja Tallinna Heleni kooli kujundamisel.

Linnavalitsus otsustas maksta Toomas Sepale Tallinna linna kohaliku elu edendamise ja omavalitsuse organisatsiooni tulemusliku arendamise ning juhtimise eest kolmekümne aasta vältel Tallinna põhimääruse alusel hüvitist kuue kuu põhipalga ulatuses.

Toomas Sepp alustas tööd Tallinna Linnakantseleis mais 1990 linna elamunõunikuna. Tallinna linnasekretärina on ta teenistuses olnud alates 24. aprillist 1992. Sepp on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja omandanud juristi kvalifikatsiooni 1983. aastal. Ta on Tallinna teenetemärgi kavaler aastast 2009.

Kuni uue linnasekretäri ametisse nimetamiseni täidab linnasekretäri ülesandeid linna õigusdirektor Priit Lello.

Facebook
Comments 4

Märksõnad

Tagasi üles