Aserite kogukonna mure: palume Laagna avariid mitte siduda rahvusega

Laagna tee avarii põhjustaja kohtus

FOTO: Remo Tõnismäe

Eesti aserbaidžaani kultuurikeskuse esimees saatis õiguskantsler Ülle Madisele, siseminister Mart Helmele ja meediale pöördumise, milles palub Laagna teel kahe inimese surma ja mitme inimese vigasaamisega lõppenud liiklusõnnetust mitte kajastada süüdlase rahvust rõhutades.

«Viimasel ajal on ajakirjanduses põhjendusega lahatud traagilisi sündmusi Laagna teel. Algselt leidis uudistes objektiivset kajastust liiklusseaduse rikkumine ja igapäevane liikluskultuur. Paraku on viimased lood liikunud aga suunas, mis ei saa olla kuidagi aktsepteeritav ja on omakorda toonud kaasa ohu põhiseaduses toodud alusväärtustele,» kirjutas kultuurikeskuse esimees Nijazi Gadzijev. 

«Loo kajastamine rahvuse vaatenurgast on loonud hirmuõhkkonna aserbaidžaani kogukonna liikmetes ning on täheldatud juhtumeid, kus rahvusköögi toitlustusasutuse teenindajaid nimetatakse «maffia teenriteks», rahvuskaaslaste koolikohtadest gümnaasiumiastmes keeldutakse arusaamatutel põhjustel, kogukonna liikmed on pöördunud meie poole palvega võtta midagi ette, et peatada ühiskonna vaenulaine,» nendib ta.

Tema sõnul peegeldab ajakirjandusväljaannetes avaldatud lugude juures olevate kommentaaride teravik aserbaidžaani rahvuskaaslasi halvustavat fookust. «Ajakirjanduse eesmärk ei saa olla muuta avalikkuse fookust rahvustevahelist vaenu õhutavaks,» lisas ta.

Gadzijev edastas, et sellega seoses palub aserbaidžaani kogukond mitte kajastada vastava teema lugusid rahvuse vaatenurgast ning võimalusel eemaldada sellise käsitlusega lood avalikust inforuumist.

«Aserbaidžaani kogukonna liikmed on valdavas enamuses Eesti Vabariigi kodanikud ning me peame lugu põhiseadusest kui meid kõiki ühendavast ühiskondlikust ülemast kokkuleppest, mida peavad austama ja kaitsma kõik vabariigi kodanikud,» rõhutas Gadzijev. 

Tagasi üles