Rail Balticu lõigul hakatakse pinnast uurima

Rail Baltic

FOTO: Rbestonia.ee

Juulis alustatakse geotehniliste töödega Rail Baltica lõigul Tootsist kuni Iklani. Ligi kaks aastat kestvate tööde käigus selgitatakse välja raudtee ja sellega seotud rajatiste aluspinnase geotehnilised omadused.

«Geotehnilised uuringud hõlmavad endas pinnase vee taseme ja pinnase tugevusnäitajate välja selgitamist, samuti pinnase sobivust ehitamiseks ja palju muud sellega seonduvat,» ütles projekteerija esindaja Janis Erilaid. Ta lisas, et uuringud on eelduseks ohutu ja töökindla raudtee projekteerimiseks.

«Uuringud viiakse läbi roomikutel puurimismasinatega, et võimalikult vähe häirida ja rikkuda ümbritsevat keskkonda,» tõi Erilaid välja.  

«Geotehnilise uuringu esimeses etapis tehakse trassikoridoris puuraugud sammuga ligikaudu 300 meetrit. Jägnevas uuringufaasis, peale projektlahenduste täpsustamist esialgsetele uuringutele tuginedes, puuraukude sammu tihendatakse ning tehakse üks puurauk ligikaudu iga 100 meetri tagant. Pärast uurimistöö lõpetamist taastatakse pinnase olukord võimalikult ligilähedaselt sellele nagu see oli enne puurimistega alustamist,» võttis tööd kokku Erilaid.  

Geoloogilised uurimistööd kooskõlastatakse projekteerimisettevõtte kohaliku koordinaatori poolt telefoni ja e-posti teel kõikide nende maaomanikega, kelle maaüksustel uurimistöid läbi viiakse. Juhul, kui uurimistööde läbiviimiseks on vaja langetada puid või teostada muid suuremahulisi töid rasketehnikaga, sõlmib projekteerimisettevõtte kohalik koordinaator selleks maaomanikuga eraldi kokkulepped.

Tagasi üles