Kohus lõpetas osaliselt Kajar Lemberiga seotud kriminaalasja

Kohtuprotsess Kajar Lemberi ja veel 17 isiku üle.

FOTO: Margus Ansu

Tartu maakohus lõpetas aegumise tõttu osaliselt Tartu kunagise abilinnapea Kajar Lemberiga seotud soodustuskelmuse kriminaalasja.

Prokuratuur esitas algselt Lemberile süüdistuse 19 sooduskelmust puudutavas kuriteoepisoodis, kuid pärast maakohtu eilset otsust on neist järgi jäänud vaid üks.

Läinud suvel toimunud eelistungil otsustas kohus, et 19 episoodist oli aegunud 10.  Tänavu valmistus prokuratuur edasi minema üheksa kuriteoepisoodiga hoolimata sellest, et kõnealused teod olid pandud toime enne 2015. aastat (teise astme kuritegude aegumistähtaeg on viis aastat). 

Prokuratuur viitas aga asjaolule, et kuna Lemberi varale oli kriminaalmenetluse alguses seatud kohtulik hüpoteek, peatab see kuriteo aegumise, nagu see on arestimise puhul.

Tänavu 18. juunil leidis aga riigikohus, et arestimine ja hüpoteegi seadmine on erinevad asjad ja varale hüpoteegi seadmine kuriteo aegumist ei peata.

Riigikohtust tulnud lahendi järel otsustas prokuratuur loobuda Lemberit puudutavas kaasuses veel viie kuriteoepisoodiga edasi minemast. 

Lemberi kaitsja Margo Lemetti taotles aga kaheksa episoodi lõpetamist ning teisipäeval otsustas Tartu maakohus selle taotluse ka rahuldada.

«Vaidlusküsimuseks on olnud, kas kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks kinnisasjadele seatud kohtulikud hüpoteegid on kuriteoepisoodides katkestanud kuritegude aegumise või mitte ning kas juriidilise isiku kuritegude aegumise katkemine vara arestimise tõttu katkestab kuriteo aegumise ka juriidilise isiku huvides tegutsenud füüsilise isiku suhtes,» selgitas asja menetlev kohtunik Raina Pärn.

Kuigi 19 väidetavast kuriteoepisoodist on alles vaid üks, süüdistatakse endist Tartu abilinnapead ka suures ulatuses toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises.

Nende süüdistuste osas kriminaalmenetlus jätkub. Järgmine kohtuistung kriminaalasjas toimub 31. augustil Tartu kohtumajas.

Tagasi üles