Kõlvart: Aini Härmi käitumine ei ole vastuvõetav

Tallinna kultuuriameti juhataja Aini Härm tahab alluvatelt jaanuaris saadetud kirja pärast kokku valuraha, igalt allakirjutanult umbes 50 eurot.

FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et kultuuriameti juhataja Aini Härmi rahanõue teda kritiseerinud alluvate vastu ei ole linna süsteemis vastuvõetav käitumine, kuid samas pole linnal ka mingit juriidilist alust seda keelata.

«Mina loomulikult saan kinnitada ka enda poolt, et esiteks linna süsteemi töötajatel ei ole mingit põhjust arvata, et sellisel viisil saab kedagi mõjutada. Tuleb lahus hoida inimeste emotsionaalne konflikt ja süsteemne töökorraldus. Need on ikkagi erinevad asjad.

Samas iga juht Tallinna linnas peab aru saama, et tema käitumist hinnatakse mitte ainult lähtuvalt tema isikuomadustest, vaid ka lähtuvalt nendest sõnumitest, mida linna süsteem väljapoole saadab. Sellises mõttes niisugune lähenemine kindlasti ei olnud ainult inimestevahelise konflikti lahendamine, vaid ka sõnum väljapoole. Ja paljud inimesed võibolla saidki niimoodi aru, et linna süsteemis ameti juht saab sellisel viisil probleeme lahendada. Ei saa!» lausus Kõlvart.

«Kindlasti see ei ole see meede, mida me ootame meie juhtidelt ja iga juht peab sellest ka aru saama. Samas, kui vaadata juriidilist aspekti, siis pole mõtet tekitada täiendavat juriidilist segadust. See ei ole administratiivne vaidlus, vaid see on inimeste vaheline konflikt, mida üks pool püüab tsiviilõiguse alusel lahendada. Kordan veelkord: linna juhid ei peaks niimoodi käituma. Aga me ei saa ka inimeste õigusi ära võtta. Kui inimene otsustas enda õigusi ja enda au kaitsta tsiviilõiguse alusel, siis keegi ei saa seda keelata. Aga järeldusi me loomulikult tegime. Me tegime järelduse, et selline käitumine ei ole vastuvõetav. Sest iga juht peab aru saama, et see, mida ta teeb, on ka linna maine küsimus,» lisas ta.

Kõlvarti sõnul loodetakse nii kultuuraimeti juhataja kui linnamuuseumi juhi leidmiseks korraldatud konkurssidelt leida inimesi, kellel on vastav arusaam ja vastav kompetents selleks, et vajadusel ka konflikte adekvaatsel viisil lahendada.

Kultuuriameti juhataja Aini Härm esitas advokaat Robert Sarve vahendusel rahanõude mitmekümnele linnamuuseumi töötajale, kes olid alla kirjutanud teda kritiseerivale kirjale. Kiri oli saadetud linnapeale, kuid see jõudis ka ajakirjandusse. Härmi sõnul on tegu laimuga.

Tagasi üles
Back