Riik toetab töökohapõhise õppe laiendamist 4,7 miljoniga

Olustveres saavad õpilased harjutada virtuaalset viljalõikust. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Taavi Purtsak

Riik on 2021. aasta riigieelarvesse töökohapõhise õppe ehk õpipoisiõppe laiendamiseks on planeeritud 4,7 miljonit eurot.

Laieneb kutsevaliku õpe pilootkoolidest teistesse kutsekoolidesse, mille eesmärgiks on toetada õpingute jätkamist või tööturule siirdumist. Koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga ellu viidav töökohapõhine õpe kõige praktilisem õppevorm, kus õppur omandab vajalikud oskused igapäevase praktilise töö käigus ning saab kaasa tööturul hinnatud kogemuspagasi.

2021. aasta lõpuks on planeeritud kaasata õpipoisiõppesse lig 7200 õppijat ja 350 ettevõtjat. Täiskasvanute tööalaseks täiendkoolituseks ja ümberõppeks kutseõppeasutustes ning kõrgkoolides on eraldatud 3,4 miljonit eurot. 2021. aasta lõpuks prognoosime ümberõppes osalenute koguarvuks 76 000 täiskasvanut, aastas lisandub ligi 11 000 ümberõppes osalevat täiskasvanut. Kõigil haridustasemetel jätkub ettevõtlusõppe arendamine, milleks on eraldatud 1,8 miljonit eurot. 2021. aasta lõpuks osaleb programmis vähemalt 450 õppeasutust.

Tagasi üles
Back