Tallinn algatab keskkonnahoiu arengukava koostamise

Tulevase Putukaväila põhjaosa.

FOTO: Sander Ilvest

Tallinna linnavalitsus esitas volikogule otsuse eelnõu, millega algatatakse Tallinna keskkonnahoiu arengukava aastateks 2022-2030 ja kehtestatakse arengukava koostamise lähteülesanne.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on keskkonnahoiu arengukava valdkondlik arengudokument, kus käsitletakse detailselt välisõhu ja veekaitse, müra, elurikkuse ja keskkonnateadlikkuse tegevusi. «Keskkonnahoiu arengukava lähtub uuest arengustrateegiast «Tallinn 2035» ja konkreetselt selle keskkonnahoiu valdkonnast. Kui linna arengustrateegia 2035 käsitleb keskkonnahoiu teemasid ja annab ette raamistiku, siis keskkonnahoiu arengukava annab täpsemad tegevused ja prioriteedid,» tõdes Klandorf. «Hetkel ei ole linnal kehtivat arengudokumenti, mis käsitleks keskkonnahoiu valdkonda piisavalt detailselt. Keskkonnahoiu teemasid käsitleti keskkonnakaitse arengukavas aastateks 2013 – 2018. Praegu on meil kehtiv linna keskkonnastrateegia aastani 2030, kuid seal ei ole kirjas tegevusi, vaid on üldised eesmärgid ja põhimõtted. Sellise valdkondliku arengukava puudumist on meile ette heidetud ka Euroopa rohelise pealinna konkursil ja on viidatud, et meil peaks selline dokument olema,» rääkis Klandorf.

«Kuna kolm neljandikku Euroopa Liidu elanikest elab linnades, siis oodatakse, et linnavalitsused tagaksid neile võimalikult tervisliku elukeskkonna, kus on võimalikult puhas õhk ja puhas vesi, vähem müra, rohkem loodust ja et elanikud oleksid kokkuvõttes keskkonnateadlikumad. Need on ka arengustrateegia olulised põhimõtted, millest juhindutakse ka keskkonnahoiu arengukavas,» ütles Klandorf.

Tagasi üles
Back