Tallinna koolid saavad 2,5 miljoni krooni eest tahvleid

Tallinna koolid saavad puutetundlikud tahvlid.

FOTO: Ajaleht Pealinn

Tallinna koolid saavad sel nädalal puutetundlikud tahvlid Smart Board. Kokku jagab linn välja 80 tahvlit, mis läksid maksma ligi 2,5 miljonit krooni.

Tallinna haridusameti vanemspetsialist Eve Aser rääkis, et põhikoolid saavad ühe ja suuremad keskkoolid kaks uut tahvlit. Soovi uudsete tahvlite soetamiseks avaldas küsitluse käigus osa õpetajatest ise – tahvel teeb lihtsamaks ja põnevamaks esitluste näitamise, võimaldab slaide tunni käigus täiendada ja näpuga joonistada. Osa koole Smart Boardide vastu huvi ei ilmutanud, kuid 32 000 krooni maksvad tahvlid saavad nemadki. Tahvlid on esialgu mõeldud matemaatika klassidesse.

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse juhataja kohuseid täitva Mart Laanpere sõnul pole Smart Boardid Eestis ega mujal maailmas sugugi uued. Näiteks Suurbritannias on puutetundlikud tahvlid koolides täiesti tavalised, meil on tahvleid varem soetatud läbi Tiigrihüppe sihtasutuse ja ka omavalitsuste vahenditest.

Omaette küsimus on Laanpere arvates see, kuivõrd otstarbekas antud investeering on – sõltuvalt hankest kulub ühele tahvlile 25 000-45 000 krooni. Lisaks on tarvis videoprojektorit ning muidugi arvutit. Et uuest õppevahendist tõeliselt kasu saada, on tarvis õpetajaid ka põhjalikult koolitada. Vastasel juhul täidab kallis tahvel vaid ekraani funktsiooni. Oluline on ka see, et Smart Board ei jääks ainult arvutiklassi, sest siis kasutab seda põhiliselt informaatikaõpetaja. Kui kool saab ainult ühe tahvli, siis on üpris tõenäoline, et nii see juhtubki.

Näiteks Tallinnast 100 kilomeetrit ida pool asuv Sõmeru põhikool sai poolteist aastat tagasi vallalt sünnipäevaks just sellesama interaktiivse Smart-tahvli. Tahvel pandi üles multimeedia klassi ja õpetajad said ka Tiigrihüppe kahetunnise koolituse, kuid esmasest huvist hoolimata pelgavad paljud õpetajad seda kasutada. Tahvlit on kasutatud mõnes inglise keele, matemaatika- ja ajalootunnis.

Kooli projektijuhi sõnul jäi Tiigrihüppe koolitusest väheseks, kuid samas ei pane ainult koolitus õpetajaid kallist õppevahendit kasutama. Tahvel peaks igas klassis olema ja igapäevase katsetamisega tuleb ka vilumus, mis teeb töö lihtsamaks. Enne seda võtab aga tunni ettevalmistamine tavalisest rohkem aega ja pusimist.

Tagasi üles