Rail Balticu Ülemiste ühisterminali ehitus algab järgmisel aastal

RB Ülemiste terminali välisvaade. FOTO: Rail Baltica

Aasta tagasi Rail Balticu Ülemiste ühisterminali arhitektuurikonkursi võitnud töö Light Stream põhjal on värskelt valminud terminalihoone eelprojekt.

Zaha Hadid Architects ja Esplani ühistööna valminud projektile kuulutatakse 2021. aastal välja ehitushange.

«Rail Balticu Ülemiste ühisterminali eelprojekti kallal on käinud juba aasta jagu väga põhjalik töö, mille käigus oleme jõudnud lahenduseni, kus on arvesse võetud erinevate osapoolte soove, võimalusi ja piirkonna tulevikuplaane. See pole kaugeltki ainult Rail Balticu projekt, tegu on ühistranspordi sõlmega, mis läheb tulevikus korda igale linnaelanikule ja külalisele. Sellest, täna veel kohati laokil linnaosast saab üks olulisemaid tuiksooni, mis ühtlasi liidab lennujaama ja kogu Ülemiste piirkonna kesklinnaga. Kopa tahame maasse lüüa juba järgmisel aastal,» lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Terminali ja  seda ümbritseva ala ehitushange on plaanis teha 2021. aasta juunis ning kogu terminal koos lähialaga peavad olema valmis 2025. aasta lõpuks. Ehitamise ajal peavad toimima trammiühendus, olemasolev raudteeliiklus ja auto- ning bussitranspordi liiklus Suur-Sõjamäe tänaval ja T1 ümbruses. 1520 mm rööpmelaiusega raudtee, mille ümberehitamise hange viiakse eelduslikult läbi 2021. aasta lõpus, peab uues asukohas tööle hakkama 2023. aasta teises pooles.

Grünbergi sõnul korraldatakse järgmisel aastal uuele reisiterminalile tõenäoliselt ka nimekonkurss. «Kui meil on läheduses Lennart Meri nimeline Tallinna lennujaam, siis ei saa ka meie rahvusvaheline terminal väärika nimeta jääda,» selgitas Grünberg.

«Terminali kujundamisel on esikohale seatud inimene ja talle loodav kvaliteetne ruum, seda nii hoones kui ka ümbritseval alal. Ligipääsetavus on märksõna, mis kogu projekti iseloomustab. Ülemiste ühisterminali projekt seob erinevad transpordilahendused unikaalsel viisil ja sealjuures juhindub eelkõige jalakäijate ja kergliiklejate esikohale tõstmisest. Ühistransport, mis on oma olemuselt keskkonnasõbralik, saab toetatud ka energiatõhusa ja ressursse säästlikult kasutava terminalihoonega,» rääkis Esplan OÜ tegevjuht Kadi Metsmaa.

Rail Balticu ühisterminal hakkab teenindama nii Ülemiste jaamast alguse saavaid kui ka jaama läbivaid rongiliine rööpmelaiustel 1435 mm ja 1520 mm, samuti bussiliiklust (nii linna- kui maakonnaliine, võimalused ka kaugliinibusside peatumiseks). Lisaks säilib ühisterminalis praegu olemasoleva (1520 mm raudtee). Uue terminalihoone juurde kuuluvad kolm perrooni, mis on ligipääsetavad nii terminalist, kui ka otse raudteealuselt linnaväljakult.

Eelprojektiga on leitud lahendus ka terminalihoone lähiümbrusele ja avalikule ruumile, mille tulemusena hakkab Peterburi tee ja Suur-Sõjamäe tee vahel olema maa-alune väljak, mis pakub uue ühenduse jalakäijatele ja kergliiklusele. Ala detailplaneering on koostamisel ning on praegu ettepanekute esitamiseks ka juba avalikul väljapanekul.

Tagasi üles
Back