R, 7.10.2022

Valitsus plaanib suunata Ida-Virumaa ettevõtlusesse ligi 250 miljonit

Toimetas Carl-Robert Puhm
Valitsus plaanib suunata Ida-Virumaa ettevõtlusesse ligi 250 miljonit
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Viru Keemia Grupi kaevandus.
Viru Keemia Grupi kaevandus. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Riigihalduse minister Anneli Ott tutvustas eile valitsusele Euroopa Liidu õiglase ülemineku toetuse esialgset jaotusettepanekut. 340 miljoni suurusest fondist 248 miljonit plaanitakse kulutada Ida-Eesti ettevõtluse arendamiseks.

Valitsuskabineti ettepaneku järgi puudutaks õiglase ülemineku raha lisaks Ida-Virumaale ka Lääne-Virumaad ja Põhja-Jõgevamaad.

Minister Anneli Oti sõnul soovitakse esialgse ettepaneku kohaselt suunata ettevõtluse mitmekesistamise ja nutika arengu jaoks sihtpiirkonda 73 protsenti fondi mahust ehk kokku 248 miljonit eurot.

«Enim muutusi läbib põlevkivisektor, mistõttu soovime suunata tööstusinvesteeringuteks 143 miljonit eurot. Siia lisanduksid tööjõu ettevalmistamiseks vajalikud toetused ühelt töökohalt teisele liikumiseks ning töötajate ümberõppeks. Oleme planeerinud ka 40 miljonit eurot ettevõtluse teadmusmahukuse tõstmiseks, 20 miljonit tugitegevuste ja 15 miljonit väikeettevõtluse toetuseks,» ütles Ott.

Üleminekufondi teine suund näeb ette tegevused elukeskkonna parandamise ja sotsiaalse kaasatuse heaks, mis hõlmaks fondi vahenditest 27 protsenti.

«Ida-Virumaal suvel läbi viidud arvamuskorje ja avalike arutelude tulemused näitavad, et ootus puhtale ja kaasaegsele elukeskkonnale on ida-virumaalaste seas suur, sõnas rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok. «Seetõttu plaanime loodus- ja elukeskkonna ning sotsiaalse sidususe parandamisse suunata üle 92 miljoni euro.»

Näiteks eraldataks ettepaneku kohaselt 10 miljonit kaevandamisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamiseks, 22 miljonit piirkondlike algatuste toetuseks, 43 miljonit sotsiaalse sidususe suurendamiseks, 12 miljonit kaugkütte lahti sidumiseks põlevkivist. Samuti nähakse ette 5 miljonit üleminekuga kaasnevat ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja  terviseteenuste arendamiseks jm.

Koostatud jaotusettepanek on lähtealus alustamaks läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga. Kuigi ülemineku mehhanismi kasutamise tingimused ei ole Euroopa Liidus veel kokku lepitud, on raha võimalikult kiireks kasutusele võtuks vajalik läbirääkimisteks tegevuste täpsustamine. «Vaid nii saab parimal moel arvestada erinevate huvidega, lahendada võimalikud probleemkohad ning saada tagasiside edasisteks sammudeks fondi kasutamise võimaluste kohta Euroopa Komisjonilt,» sõnas Priidu Ristkok.

Nii lähtub rahandusministeerium eelnimetatud suundadest oma edasises tegevuses, sealhulgas Ida-Virumaa tegevuskava 2030 ja ülemineku kava koostamisel ning rakenduskava täiendamisel.

Õiglase ülemineku fondi eesmärgiks on toetada majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed seoses Euroopa Liidu 2030 kliimaeesmärkide ja 2050 kliimaneutraalsuse saavutamisega.

Märksõnad
Tagasi üles