Elamislubade komisjoni liikmed on Anvelt, Laanet, Linde ja Pomerants

Riigikogu

FOTO: Peeter Langovits

Vastavalt riigikogu fraktsioonide ettepanekuile esitas põhiseaduskomisjon uue elamislubade skandaali uurimise erikomisjoni liikmeiks Andres Anvelti (SDE), Kalle Laaneti (Keskerakond), Väino Linde (Reformierakond) ja Marko Pomerantsi (IRL).

Nende asendusliikmeiks esitati Jevgeni Ossinovski (SDE), Aivar Riisalu (Keskerakond), Kalle Jents (Reformierakond) ja Priit Sibul (IRL), teatas riigikogu pressiesindaja.

Põhiseaduskomisjon arutas oma tänasel istungil Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni algatatud otsuse eelnõu riigikogu uurimiskomisjoni moodustamist välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks ning otsustas esitada selle riigikogu täiskogule teiseks lugemiseks muudetud kujul.

Muu hulgas täpsustati täna komisjoni ülesandeid ning esitati komisjoni liikmed ja asendusliikmed. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on viia eelnõu täiskokku teisele lugemisele ja lõpphääletusele 7. veebruaril.

Täpsustatud eelnõu kohaselt on uue loodava uurimiskomisjoni ülesanne välja selgitada, milline oli riigikogu liikmete Indrek Raudse ja Siim Kabritsa ning Tallinna linnavolikogu liikme Nikolai Stelmachiga seotud äriühingute tegevus 2011. aastal tähtajaliste elamislubade andmisel; kas sellega olid seotud ministeeriumid ja nende allasutused ning kas riigikogu liikmed ja ministrid seda protsessi kuidagi mõjutasid.

Ka peaks uurimiskomisjon selgitama, kas politsei- ja piirivalveameti tegevus elamislubade väljaandmisel ja väljaantud elamislubade järelkontrollimisel on olnud seaduslik, eesmärgipärane ning avalikke huve silmas pidav ning millistel asjaoludel ja eesmärkidel muudeti 2011. aasta sisserände piirarvu. Samuti peaks uurimiskomisjon selgusele jõudma, millised on senise elamislubade andmise õigusliku regulatsiooni, halduspraktika ning järelevalve puudused ning teha nende ilmnemisel asjakohased ettepanekud valitsusele ja riigikogule.

Uurimiskomisjon peab esitama oma töö lõpparuande riigikogule hiljemalt 2012. aasta 1. juuniks, mille järel tema volitused lõpevad.

Tagasi üles