Anvelt: Raudse puhul otsest huvide konflikti ei olnud

Andres Anvelt

FOTO: Priit Simson

Täna elamislubade teemal endise riigikogu liikme Indrek Raudse seisukohti kuulanud korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjon ei tuvastanud midagi sellist, mis oleks viidanud otsesele huvide konfliktile. Komisjon kujundab oma seisukoha asjas neljapäevaks.

Komisjoni juht Andres Anvelt ütles, et midagi väga uut ta täna ei kuulnud: «Raudne jäi samade seisukohtade juurde, mida ta on viimastel kuudel rääkinud elamislubade skandaali suhtes. Oma rolli ta ei näe seal. Samas on ta endale vastutuse võtnud, lahkudes riigikogust. Põhitegutsejana näeb ta Nikolai Stelmachi elamislubade vormistamisele kaasa aitamises – sest vormistavad ju ikkagi riigistruktuurid,» resümeeris Anvelt tänast komisjoni istungit.

«Tänasel päeval ei ole meil võimalik rääkida Indrek Raudse puhul ka huvide konfliktist otseselt, me ei tuvastanud midagi sellist, mis võiks sellele viidata. Raudne viibis küll majandusministeeriumi ümarlaual, mis rääkis üldse elamislubade tulevikust ja võimalikest seadusmuudatustest, aga see toimus kuu aega hiljem, kui oli ära otsustatud ettevõtluse alusel elamislubade kvoodi suurendamine 60 võrra,» rääkis Anvelt.

Anvelti sõnul on samal teemal kuulatud ministreid [siseminister Ken-Marti Vaherit ja majandusminister Juhan Partsi – toim] ja Siim Kabritsat. «Tahtsime kinnitust saada, kas Vaheri, Partsi ja Kabritsa jutt läheb kokku ka Raudse ütlustega. Praegusel juhul on nad kõik omavahel sobitunud.»

Raudse osas kujundab komisjon kollegiaalse organina oma seisukoha neljapäevaks. «Selge on see, et juriidiliselt ei ole eriti midagi ette heita. Küsimus on eetilises hindamises,» sõnas Anvelt.

«Meie jaoks jäid küsimused üles, mida peaks uurimiskomisjon selgitama, kuidas täitevvõimu puhul sai teoks selline asi, et järelkontroll sisuliselt puudub ehk elamislubasid sai välja anda ilma korraliku järelkontrollita,» märkis Anvelt.

Nendes ja veel paljudes õhku jäänud küsimustes saab tema sõnul selguse tuua riigikogu loodav elamislubade uurimiskomisjon. «Meie komisjon on suunatud ainult riigikogu liikmete tegevuse ja võimalike majanduslike huvide konflikti tuvastamisele,» rõhutas Anvelt.

Tagasi üles