Ministeerium valmistub Kunstiakadeemia naabermajale sundvaldust seadma

Archimedes teatas rahastamisotsuse tühistamisest sel momendil, kui sulundseina detailid olid juba EKA krundile toimetatud ning tööd pidid iga hetk algama.

FOTO: Uwe Gnadenteich

Haridus- ja teadusministeerium valmistab ette sundvalduse seadmist Eesti Kunstiakadeemia (EKA) naabri suhtes, kes ei nõustu EKA uue hoone ehitamisega kaasneva päevavalguse vähenemisega talle kuuluvas majas.


Sundvalduse seadmine on sundvõõrandamise leebem alternatiiv ehk kinnisasjale üldistes huvides kitsenduste kohaldamine juhul, kui sundvõõrandamine ei ole otstarbekas.

Tegelikult on naaber ise tunnistanud, et päevavalguse ehk insolatsiooniküsimust käsitletakse vaid seetõttu, et see on majaomaniku jaoks ainus seaduslik võimalus oma huve kaitsta. «Saime tõepoolest haridusministeeriumist teate sundvalduse seadmise algatamise kohta ja oleme sellele ka vastanud,» möönis EKA krundi kõrval asuva Tartu mnt 7 elamu omaniku Ester Palmi esindaja Andry Krass. Tema sõnul on insolatsiooniküsimus teisejärguline, sest Palm on EKA uue õppehoone ehitamist lubava detailplaneeringu tervikuna kohtus vaidlustanud.

«Insolatsiooniküsimus on probleem number kaks. Probleemiks number üks jääb ikkagi detailplaneering ja niikaua kui kohus pole selle osas oma otsust teinud, ei saa sundvalduse seadmist tegelikult lõpule viia. Sest kui see detailplaneering meie kaebuse alusel tühistatakse, siis ei saa ehitada EKA hoonet ja järelikult ei ole vaja ka sundvaldust seada. Ma ei saa muidugi välistada seda, et nad ei malda seda kohtuotsust ära oodata ja teevad selle enne ära. Siis tuleb meil jälle ohtusse minna ja taotleda esialgset õiguskaitset,» rääkis Krass.

«Linnaplaneerimise amet küsis nüüd uuesti meie seisukohta EKA ehitusloa väljastamisele. Ja meie vastame loomulikult eitavalt, sest meie hinnangul ei saa ehitusluba väljastada niikaua, kui kõik detailplaneeringu tingimused ei ole täidetud,» lisas ta.

Haridus- ja teadusministeeriumi riigivarade osakonna juhataja Indrek Riisaar kinnitas, et ministeerium teeb ettevalmistusi sundvalduse seadmiseks ning vastav eelnõu tahetakse veel sel nädalal kooskõlastusringile saata.

Sundvalduse seadmise otsuse peab tegema vabariigi valitsus ning asja valitsusse viimine sõltub eelkõige EKA-st. «Kõik sõltub nüüd sellest, milline on EKA otsus ehk kas nad jätkavad selle projektiga või mitte. Sundvalduse seadmine on ju seotud konkreetse projekti ja avaliku huviga. Igaks juhuks seda seada ei saa, peab ikkagi olema valdav ja rõhuv avalik huvi. Me teeme kõik ettevalmistused ära ja kui EKA otsustab seda projekti jätkata, siis meie taha see asi ei jää,» lubas Riisaar.

Ministeerium on EKA-lt nõudnud juba ammu ka plaani B olemasolu ehk alternatiivseid variante juhuks, kui ühel või teisel põhjusel ei ole võimalik uut õpphoonet Tartu mnt 1 krundile ehitada. Seni pole EKA alternatiive tutvustanud. «Kui oli kohtumine ministriga, siis ühe lausega mainiti Kotzebue tänavat ja Estonia puiesteed, aga see on kõik. Kuid ministeerium ootab kahtlemata EKA-lt alternatiivide tutvustamist. Ja enne seda me tahaksime rääkida veel EKA üldisest olukorrast ja võimekusest järgmistel aastatel.
Praegu ootame EKA-lt dokumente, mille alusel seda hinnata. Et vältida hilisemaid süüdistusi ja poriga loopimist, tahame kaasata ka väliseid eksperte, kes annaksid EKA finantsolukorrale sõltumatu hinnangu,» ütles Riisaar.
 

Tagasi üles