Maaelu arengukava eelarve saab 258 miljonit eurot lisaks

BNS
Copy
Maaelu. Külm ilm. Lambakari.
Maaelu. Külm ilm. Lambakari. Foto: Elmo Riig / Sakala

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 eelarve kasvab 258,5 miljoni euro võrra ligi 1,3 miljardi euroni, samuti muutuvad meetmete rakendamise tingimused üleminekuaastatel ehk 2021.-2022. aastal.

Reedel toimus maaeluministeeriumis arengukava seirekomisjoni istung, kus koos majandus- ja sotsiaalpartneritega arutati arengukava muudatusettepanekuid, teatas maaeluministeerium.

Uued vahendid on kavas suunata arengukava olemasolevatesse meetmetesse. Lisanduva 258,5 miljoni euro hulgas on ka ligemale 63 miljonit eurot Euroopa Liidu (EL) niinimetatud taasterahastu vahendeid, mille eesmärk on leevendada COVID-19 kriisi mõjusid. Nendest on kavas suunata 15 miljonit eurot arengukava rahastusvahendisse.

«EL-i uue eelarveperioodi pikaajalise eelarve läbirääkimised venisid ja ka järgmise, 2023. aastal algava perioodi EL-i ühise põllumajanduspoliitika reformi läbirääkimised ei ole veel lõppenud,» ütles maaeluminister Arvo Aller pressiteates.

Ta lisas, et seetõttu tuleb 2021. ja 2022. aastal maaelu arengu toetusi anda veel praeguse perioodi maaelu arengukavade kaudu, kasutades selleks uue ühise põllumajanduspoliitika esimese kahe aasta vahendeid.

«Kuigi üleminekuaastatel saab jätkata senise poliitika elluviimist ja meetmete võtmist, on arengukava rakendamisel ilmnenud, et mitme meetme tingimused vajavad siiski muutmist,» ütles maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.

Ta tõi välja, et näiteks on kavas põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse puhul suurendada maksimaalseid toetussummasid, samuti lisada keskmise suurusega ja suurettevõtjatele toetatava tegevusena ka ehitiste ehitamine.

Veel on kavas näiteks rahastusvahendi kaudu investeeringute toetamisel võimaldada käibekapitali rahastamist ka põllumajandussaaduste töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele, samuti võimaldada praeguse Leader-meetme raames toetada ka juba perioodi 2023–2027 kohalike arengustrateegiate koostamist.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille kaudu toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut.

2020. aasta 31. detsembri seisuga on arengukava kehtivast 992,3 miljoni eurosest kogueelarvest toetusi määratud 833,2 miljonit eurot ning väljamakseid tehtud 705,6 miljoni euro ulatuses. Arengukava vahendeid on võimalik kasutada kuni 2025. aasta lõpuni.

Tagasi üles