EAPN: toimetulekutoetuse tõstmine on hädavajalik

Kuigi korve pestakse regulaarselt, on nad tihti ikka määrdunud.

FOTO: Sille Annuk / Postimees

Kuna enam kui viiendik Eesti elanikest elab allpool vaesuspiiri ning lubamatult suur hulk inimesi kuulub vaesusest ohustatud riskirühma(desse), siis tekkinud olukorda aitaks leevendada kiire toimetulekutoetuse tõstmine, mis on olnud seni riigi peamine abi puudustkannatavatele inimestele.

EAPN-iga (vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlevate rühmitused) liitunud organisatsioonid kutsusid valitsust ja riigikogu üles esmase meetmena vaesuse leevendamisel tõstma seoses toiduainete kiire hinnatõusuga toimetulekupiiri võimalusel juba 2012. aasta lisaeelarvega.

«Toiduainete ja teiste hindade tõus on vähendanud väga paljude Eesti elanike heaolu,» leiab ENPA. Arvestades toimetulekutoetuse ebapiisavust, kannatavad hinnatõusu tõttu esmalt just kõige väiksema sissetulekuga inimesed, kelle sissetulek ei kata tihti isegi mitte minimaalseid kulusid toidule, rääkimata muudest minimaalsetest tarbimisvajadustest. «Selline olukord ei ole moraalselt aktsepteeritav ning on selges vastuolus seadusega,» leiavad pöördujad. Arvestada tuleb sedagi, et paljud pered ja üksikisikud on majanduskriisist tuleneva tööpuuduse tõttu pidanud toimetulekutoetusest elatuma juba küllaltki pikka aega.

2012. aasta riigieelarve seadusega jäi toimetulekupiir endisele tasemele. Statistikaameti andmeil tõusis 2011. aasta jooksul tarbijahinnahindeks 2010. aasta keskmisega võrreldes viis protsenti, sealhulgas kallinesid toit ja mittealkohoolsed joogid keskmiselt ligi 10 protsenti.

Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele lähtutakse toimetulekupiiri kehtestamisel minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. Alates 2011. aastast kehtib toimetulekupiir 76,70 eurot kuus. Samas oli ainuüksi ühe pereliikmega leibkonna 30-ne päeva minimaalse toidukorvi maksumus 2010. aastal 77,58 eurot.

2011. aasta jooksul sai Eestis Sotsiaalministeeriumi andmetel toimetulekutoetust 24 332 leibkonda.
EAPN (European Anti Poverty Network) on Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlevate sõltumatute vabaühenduste ja rühmituste võrgustik, kuhu kuuluvad 18 Eesti organisatsiooni ja võrgustikku.

Seda avaldust toetavad Eesti Puuetega Naiste Ühing, Eesti Toidupank, Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing, Nõmme Lastekaitse Liit, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, Eesti Akadeemiline Sotsiaalturva Ühing, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Lastekaitse Liit, SA Dharma ja Sillamäe Lastekaitse Ühing.
 

Tagasi üles