MÕISTAB ÕIGUST. Kui keegi tahab Eesti riigi või omavalitsuste otsuste peale minna õigust nõudma, siis varem või hiljem jõuab kaebus riigikohtu halduskolleegiumi esimehe Ivo Pilvingu lauale.

Pilvingu osalusel tehtud otsused on tühistanud nii ühe osa Rail Balticu ehitusplaanidest kui ka Hiiu avameretuulepargi ehituskava. Väiksemaid tähelepanuväärseid asju on olnud veel ja veel, nii näiteks deklareeris riigikohus mais, et tuuleparkide rajamine on avalikes huvides, pannes sellega löögi alla arvamuse, et elektrigeneraatorid rikuvad inimeste harjumuspärase elukeskkonna. Pilving on kirjutanud otsuseid, mis on olnud ootamatud. Vähemalt nii hindab selle intervjuu autor, sest enamasti kohus ei astu vastu poliitilisele tahtele.

Tavaliselt ettevaatlikult sõnu valiv Pilving hämmastas kolleege mullu oma julgusega, kui astus kaamerate ette, et öelda, et tema meelest oli teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine põhiseadusevastane. Riigikohtu üldkogu otsustas enamushäältega vastupidist. «See oli äge,» iseloomustab Pilvingu väljaastumist üks Eesti paremaid advokaate.

Kommentaarid
Copy