R, 22.09.2023

Ohtlikke aineid võib edaspidi ühelt laevalt teisele pumbata vaid kuuel ankrualal

Facebook
Comments
Tankerid Arrow Star ja Velos Fortuna Pakri saarte lähistel. 
Tankerid Arrow Star ja Velos Fortuna Pakri saarte lähistel. Foto: Sander Ilvest

Valitsus muutis neljapäeval määrust, et välistada edaspidi keskkonnaoht, mis võib tekkida ohtlike ainete käitlemisest Eesti sisemerel ja eriti hoiualadel.

Sisemerel on edaspidi lubatud punkerdamine, kusjuures seda võib teha ainult osal ankrualadel. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõudmisel jääb sisemerel lubatuks ka laevalt laevale veeldatud gaasi ümberlaadimine.

Muudatuste kohaselt ei ole ohtlike ja kahjulike ainete käitlemine enam lubatud kõigil sisemeres olevatel ankrualadel, vaid tellitud riskihinnangu kohaselt on selleks valitud kindlad ankrualad.

Punkerdamine, mis tähendab, et merel pumbatakse kütust ühelt laevalt teisele, selleks et teine laev saaks kütust edasi sõitmiseks, on ohuhinnagust tulenevalt lubatud varasema 19 ankruala asemel ainult kuuel. Punkerdamiseks sobilikud ankrualad on Muuga J, Muuga L, Muuga K, Muuga M, Tallinn G, Tallinn E.

Kõik Muuga ankrualad asuvad Muuga sadama läheduses, on piisavas kauguses nii elurajoonidest kui rannajoonest ning piisavalt sadama lähedal, et tagada hea ühendus ja valmisolek õnnetusjuhtumi lahendamiseks merel. Mõlemad pakutud Tallinna ankrualad paiknevad samamoodi piisavalt kaugel rannikust, suplusaladest, elurajoonist ega asu ka kaitset vajavate elupaikade läheduses, ent on samal ajal veeteede ja sadamate läheduses, mis suurendab valmisolekut reageerida mistahes õnnetusjuhtumitele.

STS-operatsioonid ehk kütuse ühelt laevalt teisele pumpamine kütuse transportimiseks, on Eesti sisevetes keelatud.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul jääb Eesti sisevetes lubatuks ka veeldatud gaasi laevalt laevale ümberlaadimine.

Teised määruse muudatused puudutavad ametkondade muutunud nimetusi ja käitlemisest teavitamist. Ohtlike ja kahjulike ainete käitlemiseks annab loa politsei- ja piirivalveamet elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu kooskõlastatult keskkonnaametiga.

Täpsemalt kiitis valitsus heaks määruse nr 51 "Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ja kahjulike ainete käitlemise kord" muudatused.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles