E, 2.10.2023

RMK rikkus iseenda korda, et mets enne inventuuri maha raiuda

Ülle Harju
, ajakirjanik
Facebook
Comments 3
Raielank Haanja rolleriraja juures. 
Raielank Haanja rolleriraja juures. Foto: Arvo Meeks

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) võttis Haanjas metsa maha enne peatselt algavat Natura 2000 inventuuri, rikkudes kiirustades iseenda kehtestatud kohalike kaasamise korda.

«Keskkonnaameti tööplaanis on selleks sügiseks kavas laiaulatuslik Natura 2000 metsaelupaikade inventuur, mis hõlmab teiste seas ka Haanja loodusparki,» andis teada keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk. Inventuur on seotud Euroopa Komisjoni rikkumismenetlusega Natura 2000 alade paljaksraiumise tõttu. Etteheidete seas on, et Natura alade metsamaast on ligi kolmandik spetsialistidel üle vaatamata.

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) metsaekspert Liis Kuresoo avaldas nördimust, et RMK võttis enne seda maha hektarite viisi metsa Natura 2000 alal Haanja suusa- ja jooksuradade ümber. «Piirkonda tulnuks kindlasti enne raiete lubamist inventeerida, ala loodusväärtusele viitab raiesse läinud alade kõrge vanus ning ohtrad vääriselupaiga indikaatorliikide leiud lähikonnas,» märkis Kuresoo. «RMK juhatus on otsustanud ELi loodusdirektiivi alla käivaid metsaelupaiku mitte raiuda, aga selleks on vaja teada, kus need looduses asuvad ehk need peavad olema kantud kaardile.»

Miks keskkonnaamet ei nõudnud raietega viivitamist, kui inventuur kohe-kohe tulemas? «Haanja suusaradade ala moodustab ühtse umbes 70 ha suuruse metsamassiivi, vääriselupaikadena on määratud umbes 27 ha,» vastas Olav Etverk. «Need alad kvalifitseeruksid ka Natura elupaikadena ning nende kaitse on vääriselupaikade kaudu juba tagatud, sest raied riigimetsa vääriselupaikades on keelatud.»

Facebook
Comments 3

Märksõnad

Tagasi üles