L, 21.05.2022

Uuring: omavalitsustes napib rahvatervise eest vastutajaid

BNS
Uuring: omavalitsustes napib rahvatervise eest vastutajaid
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Vaimse tervise häired kujunevad välja varakult. Uuringute järgi avaldub 50 protsenti probleemidest enne 14. eluaastat ja 75 protsenti enne 24. eluaastat.
Vaimse tervise häired kujunevad välja varakult. Uuringute järgi avaldub 50 protsenti probleemidest enne 14. eluaastat ja 75 protsenti enne 24. eluaastat. Foto: Remo Tõnismäe

Tervise Arengu Instituut (TAI) avaldas eelmise aasta sügisel kohalike omavalitsuste juhtide ja valdkondlike spetsialistide seas läbi viidud uuringu kokkuvõtte, mis toob välja, et rahvatervise valdkonnas on puudu spetsialistidest.

Rahvatervise teemadest on viimastel aastatel tähelepanu all neutraalsemad teemad, nagu liikumine, toitumine ning tervishoiu- ja/või sotsiaalteenuste arendamine. Komplekssematest teemadest toodi esmajärjekorras esile perevägivald ja vaimne tervis.

Selgus, et 60 protsenti juhtidest peab rahvatervise ja turvalisuse ametikohta vajalikuks, ent tegelikult täidab rahvatervise ülesandeid vaid 18 spetsialisti kaheksakümnest, neist viis töötab Tallinnas.

Rahvatervise ja turvalisuse eest vastutava keskmise spetsialisti jaoks ei ole valdkonna arendamine põhiülesanne ning tal puudub selleks ka erialane haridus, küll aga panustab 55 protsenti omavalitsustest töötajate kompetentsi tõstmisesse.

Uuringu alusel nõustub valdav osa juhte ja spetsialiste väitega, et omavalitsuse kõikide valdkondade planeerimisel tuleb arvestada nende mõju rahvatervisele ja turvalisusele. «Eelistatakse valdkondi, mis on lihtsamini mõistetavad, toovad kiiremini tulemusi ja lahendusi, on ajatundlikumad ning aitavad korraldada igapäevast toimetulekut,» kommenteeris TAI paikkonna ja töökohtade valdkonna ekspert Triinu Purru.

Kohaliku omavalitsuse tervise- ja heaoluprofiili koostamine ja uuendamine ei ole haldusreformi järel olnud väga aktiivne. Sellegipoolest kinnitavad ligikaudu poolte omavalitsuste spetsialistid, et omavalitsuses on profiili koostamine plaanis või koostamisel. «Nüüd, kus võimuliidud on kas paigas või paika loksumas ning uued plaanid käsil, annab uuring omavalitsustele hea ülevaate rahvatervise ja turvalisuse olukorrast ning kitsaskohtadest,» kommenteeris Purru.

Tervise Arengu Instituut alustas omavalitsustele mõeldud projektiga, mille fookuses on rahvatervis kohalikul tasandil. Kõik omavalitsused on oodatud koostama tervise- ja heaoluprofiili uues e-keskkonnas, saab tellida ka nõustamist. Huvi korral tuleb pöörduda oma maakonna terviseedendaja poole või kirjutada heaoluprofiil@tai.ee.

Küsimustikule vastas juhtidest 89 protsenti ning spetsialistidest 91 protsenti Eesti kohalikest omavalitsustest.

Märksõnad
Tagasi üles