Teadus- ja arendusnõukogu uuendatud koosseis pidas esimese istungi

Margus Paaliste
, ajakirjanik
Copy
Täna kogunes valitsust teadus- ja innovatsioonipoliitikas nõustava TAIPi uus koosseis.
Täna kogunes valitsust teadus- ja innovatsioonipoliitikas nõustava TAIPi uus koosseis. Foto: Stenbocki maja

Täna kogunes uues koosseisus oma esimesele istungile valitsust teadus- ja innovatsioonipoliitika küsimustes nõustav teadus- ja arendusnõukogu (uue nimega TAIP), teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on valitsuse eesmärk kaasata teadus- ja innovatsioonipoliitika kujundamise aruteludesse rohkem inimesi, kellel on isiklik kogemus nii teaduse kui ka ettevõtluse vallast.

«Loodan, et uue koosseisu liikmed lähtuvad oma ettepanekutes Eesti ühiskonna ja ettevõtete praktilistest vajadustest pikas perspektiivis, arvestades ka parimaid praktikaid maailmast,» märkis Kallas avasõnas.

Peaministri sõnul on nõukoja ülesanne vaadata Eesti teadust ja innovatsiooni strateegiliselt ja pikaajalisemalt. «Oluline on tõusta ühe valdkonna, organisatsiooni või huvigrupi igapäevamuredest kõrgemale.»

Istungi käigus tutvusid TAN-i uue koosseisu liikmed Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 «Teadmiste­põhine Eesti» täitmise tulemustega ja arutasid uue teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava aktuaalsemaid väljakutseid ja tegevusi.

Üheskoos jõuti järeldusele, et Eesti ettevõtted peavad tootlikkuse ja konkurentsivõime suurenemiseks investeerima rohkem teadus- ja arendustegevusse, kui seda seni on tehtud.

Riigieelarveline teadus- ja arendustegevuse kulude osakaal ulatub ka 2022. aastal 1%-ni SKPst. Riigieelarve seaduse eelnõu järgi suunatakse selle saavutamiseks eraldatud lisarahadest viiendik, ehk 14,2 miljonit eurot, teadus- ja arendustegevusse läbi valdkondlike ministeeriumite. Vahendite eesmärk on toetada valdkondlike poliitikate teadmispõhistust ja siinse teaduse sidusust ühiskonnaga.

TAN andiski istungil oma hinnangu ministeeriumite poolt esitatud teadus-arendustegevuse lisataotlustele ja soovitas valitsusel toetada nelja projekti.

Samuti arutasid uue koosseisu liikmed, mis võiksid olla TANi ülesanded edaspidi ja kuidas neid 2022. aasta kevadeks valmivas TANi põhimääruse eelnõus sõnastada. Arutati ka teemasid, mida võiks 2022. aastal päevakorda võtta. Täpsem tegevusplaan on kavas kinnitada järgmisel istungil veebruaris.

Nõukoja nõustab valitsust teadus- ja innovatsioonipoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel, vähendades siiski operatiivsete ülesannete osakaalu.

Uue seaduse jõustumisega muutub ka TANi nimi – edaspidi saab nõukogu nimeks TAIP nõukogu, ehk teadus-, arendus- ja innovatsioonipoliitika nõukogu.

TAIPi uus koosseis:

peaminister Kaja Kallas

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt

haridus- ja teadusminister Liina Kersna

tervise- ja tööminister Tanel Kiik

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser

ettevõtja ja teadusmahuka ettevõtluse mentor Heidi Kakko

rohetehnoloogia ettevõtja ja teadlane Ivar Kruusenberg

arvutiteadlane ja Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor Maarja Kruusmaa

ettevõtja Toomas Luman

Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere

IT-ettevõtja Ivo Suursoo

kultuuriajaloolane ja Tallinna Ülikooli nõukogu liige Marek Tamm

​Pool TAIPi liikmetest kuulusid ka eelmisesse koosseisu. Liikmete nimetamisel lähtuti soovist tugevdada TANi innovatsioonivaldkonna kompetentsi ning suurendada valdkondliku, soolise ja teadusasutuste esindatuse tasakaalu. Samuti sooviti TANi töösse kaasata mõlema koalitsioonipartneri esindajad. Nõukogu kaheteistkümnest liikmest on neli valitsuse liikmed, neli ettevõtjad ja neli teadlased.

Tagasi üles