Riigikogulased sepistavad keskkonnaministriks tõusnud Erki Savisaare eestvõttel seadust, mille jõustudes võib hooneid rajada peaaegu veepiirile ja võõraid randa vähem lubada, väites, et loodusväärtused ohus pole. Looduskaitsjad on teist meelt.

Praegu võib looduskaitseseaduse järgi ehitada uusi hooneid üldjuhul meresaarte kaldast 200 meetri, mandri mererannast ja suuremate järvede kaldast 100 ning järvede-jõgede kaldast 50 meetri kaugusele. 50-meetrine ehituskeeluvöönd kehtib eraldi ka tiheasustusalade kohta.

8. novembril allkirjastasid Erki Savisaar (KE), Heiki Kranich (RE), Andres Metsoja (Isamaa) ja Peeter Ernits (EKRE) eelnõu, mille järgi jääks kõikjal alles vaid 20-meetrine kaitsevöönd, mida omavalitsused saaksid soovi korral laiendada.

Eelnõuga ühtlustataks ehituskeeluvööndi mõiste veekaitsevööndiga. Läänemere, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve ning Võrtsjärve puhul on see 20 meetrit. Ülejäänud järvedest ja jõgedest küündib veekaitsevöönd 10 meetri kaugusele.

«Veekogude ääres kehtivad ehituspiirangud on pärit enam kui veerand sajandi tagusest ajast,» põhjendas värske keskkonnaminister Erki Savisaar. «Kui need kehtestati, polnud kõik sealsed loodusväärtused veel täpselt kaardistatud. Seda eeskätt põhjusel, et paljud rannikualad olid olnud nõukogude sõjaväe käsutuses. Pärast haldusreformi on ka meie omavalitsused muutunud võimekamaks ja keskkonnateadlikumaks ning oskavad riske paremini hinnata. Sellest ka ettepanek avada sel teemal arutelu ja kaaluda regulatsiooni muutmist. Loomulikult peavad eelnõu kohta nüüd seisukoha kujundama ka keskkonnavaldkonna spetsialistid.»