Lihula lasteaias lapsi mõnitanud, solvanud ja löönud Kaie Raudkivile on kohus määranud kriminaalkaristuse, kuid lapsevanematele ei anna ikka rahu, kuidas sai kõik see, mis uurimistoimikus tunnistajate ütluste järgi kirja pandud, nii pika aja jooksul toimuda.

«Kui väärkohtlemise probleem on olnud teravalt üleval juba varem, siis miks sellega varem ei tegeldud? Miks jäeti tööle asutuse direktor, kes oli probleemi olemusest ammu teadlik? Miks oli vaja seda õpetajat kaitsta ja laste kannatusi alahinnata?» tõstatas Lihula lasteaias käiva lapse vanem küsimused, millele selget ja ühest vastust pole tänini.

Märtsi lõpus jagasid kuus lapsevanemat Lääneranna vallavalitsuse lastekaitsespetsialistiga muret oma laste pärast, kes käivad Lihula lasteaias. Probleemide algallikaks nimetasid nad õpetaja Kaie Raudkivi, kelle sobivust hinnata paluti. Mitme vanema väitel on 1988. aastast lasteaias töötanud Raudkivi käitunud lastega ebakohaselt juba varemgi kui hilisema uurimise ajal vaadeldud umbes kahe ja poole aastases ajavahemikus.

Mitu vanemat on ka kinnitanud, et lasteaia juhatajale, vahepealsete sündmuste tõttu novembri lõpus lahkumisavalduse esitanud Anne Ööpikule käidi Raudkivi ja laste probleemsetest suhetest korduvalt rääkimas, kuid lahendus oli alati üks: võimalusel viidi lapsed üle teise rühma ja Raudkivi jäi puhtaks kui prillikivi. Ööpik omakorda eitab tänini, et oli Raudkivi «kasvatusmeetoditest» teadlik.

Lihula lasteaias käivate laste vanemate jutu järgi oli Raudkiviga väga raske sel teemal rääkida, sest järgnenud on veelgi suurem kiusamine. Isegi kui vanem on kuulnud, kuidas Raudkivi lapse peale karjub, vastanud Ööpik, et «tegemist ei ole Kaie kõnepruugiga» ja et «sa mõtled üle».