Sandor Liive ja Kalev Kallemetsa firma Fermi Energia, mis tahab Eestisse ehitada tuumajaama, on viimase paari aasta jooksul tellinud mitu avaliku arvamuse küsitlust uurimaks, mida Eesti inimesed tuumaenergiast arvavad. 

Küsimus «Kas pooldate uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti elektri varustuskindlustuse tagamiseks?» on iseenesest mõnevõrra kallutatud ja annab tuumajaama pooldajatele kätte soodsamad vastused kui siis, kui küsimusepüsitus oleks neutraalsem.

Siiski tuli küsitlustes ilmsiks üks oluline aspekt: kui rahvuse, vanuse, elukoha, hariduse või sissetuleku põhjal ei ole vastajate vahel suuri erinevusi, siis tohutu erinevus tuleb välja meeste ja naiste võrdluses.

Näiteks viimases Fermi tellitud küsitluses, mis tehti tänavu augustis, annab tuumajaama ehitamise kohta vastuse «kindel jah» 44 protsenti meestest ja ainult 11 protsenti naistest. Esimeses, 2019. aasta aprilli küsitluses olid kindlalt jah-vastajate proportsioonid 32,3 protsenti mehi ja 7,6 protsenti naisi. «See torkas kohe esimese asjana silma,» möönab Kallemets. «Probleem on olemas ja teadvustatud,» tunnistab ka Liive.

Tegu pole Eesti eripäraga. Mõni päev tagasi Soome rahvusringhäälingu Yle avaldatud küsitluse tulemused näitasid, et Soome meestest toetab tuumaenergiat 73 protsenti ja naistest 28 protsenti. Samasuguseid suuri soopõhiseid erinevusi näeb paljudes riikides. Mehed on poolt ja naised on vastu.

Facebook
Comments 15