R, 9.06.2023

Kohtutäitur võib energiatoetuse võlgade katteks arestida

Facebook Twitter
Comments 9
Kohtutäitur võib energiatoetuse võlgade katteks arestida.
Kohtutäitur võib energiatoetuse võlgade katteks arestida. Foto: Tairo Lutter

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ametikogu juhatus võttis seisukoha, et energiahinnatõusu leevendusmeetme raames võlgnikule makstavat raha ei loeta sotsiaaltoetuseks ning kohtutäitur saab vajadusel selle võla katteks arestida.

See tähendab, et kui võlgnikul on konto arestitud ja kohalik omavalitsus kannab talle sinna üle energiahinna tõusu leevendusmeetmena toetuse, siis on tegemist sissetulekuga, mille kohtutäitur saab arestiga kinni pidada.

Energiahinna tõusu leevendamiseks makstav toetus ei ole täitemenetluse seadustiku järgi sissetulek – ehk see ei ole sotsiaaltoetus. Sissetulekud, millele ei saa pöörata sissenõuet, on sätestatud täitemenetluse seadustiku paragrahvis 131.

Täitemenetlusregistri andmetel on kohtutäituritel praegu kas menetluses või peatatud 511 916 täiteasja, neist 482 294 täiteasjas on võlgnikuks füüsiline isik.

Füüsilisest isikust võlgnikke, kelle vastu esitatud nõue on täitemenetluses ning täiteasi on kas menetluses või peatatud, on 115 017.

Koda nendib, et mõistetavalt on elektri ja muude energiaallikate hind kallinenud järsult ja palju, kuid jätkuvalt kehtib põhimõte, et täitemenetluses oleva nõude täitmine on muude nõuete täitmise ees eelistatud.

Energiahinna tõusu leevendusmeede ei ole seaduse järgi sihtotstarbeline ja saajatel on võimalus kasutada seda enda parema äranägemise järgi.

Facebook Twitter
Comments 9

Märksõnad

Tagasi üles