Kui õppida midagi uut, siis on tähtis seda infot organiseerida – siduda varasemate teadmiste ja tähendustega. See on väga tõhus, ehkki võib võtta rohkem energiat.

Eesti koolides saaks õppida ja õpetada niimoodi, et sellest oleks lastele enam kasu. Samuti pole kõigil lastel koolis hea olla, mistõttu keerukad õppeained ei saa selgeks, leiab haridus- ja keskkonnapsühholoog Grete Arro.

Seesama tarkus käib ka täiskasvanute kohta, sest meil kõigil on iga päev vaja midagi meelde jätta või selgeks saada. Kui me pole harjunud mõistlikult õppima, siis on ka keerulistest nähtustest ja süsteemidest arusaamine raske. Nii ei mõistagi paljud seda, kuidas käituvad viirused või töötavad vaktsiinid. Ammugi ei saada aru millestki nii silmale hõlmamatust, kui seda on terve ökosüsteem.