Reoveeuuring Tartus ja Narvas viitab ulatuslikule uimastite tarvitamisele (13)

BNS
Copy
Kanepitaimed. Pilt on illustreeriv.
Kanepitaimed. Pilt on illustreeriv. Foto: Ida prefektuur

Tervise arengu instituudi mullu septembri alguses Tartus ja Narvas läbiviidud reoveeuuringud uimastite jääkide suhtes viitavad suhteliselt laialdasele nii legaalsete kui illegaalsete uimastite tarvitamisele.

Kahe linna võrdluses on uimastite tarvitamine levinud enam Tartus kui Narvas. Uuringu läbiviijate sõnul oli kanep ainus uimasti, mida Narvas tarvitati enam.

Kui võrrelda 2021. aasta reoveenäitajaid 2020. aasta Tallinna ja Pärnu omadega, saab öelda, et Tallinna reovee narkootiliste ja psühhotroopsete ainete jääkide nädala keskmine kontsentratsioon on uuringus osalenud linnadest seni kõrgeim.

Ka alkoholinäitajad olid kõrged

Tartus ja Narvas on võrreldes teiste linnadega kordades suurem etanooli ja nikotiini tarvitamine. Kui Tallinnas oli uuringunädala keskmine etanooli kogus 1000 elaniku kohta ööpäevas 36 kilo, siis Tartus 150 kilo ja Narvas 145 kilo.

Kui Tartut eristasid suhteliselt kõrged alkoholi tarvitamise näitajad tervel uuringunädalal, siis Narva puhul koondus suurem alkoholi tarvitamine just nädalavahetusse.

Tartu reovees olid levinumateks narkootikumideks kanep ja amfetamiin, millele järgnesid kokaiin, metamfetamiin ja MDMA. Nii illegaalsete kui legaalsete uimastite puhul võis täheldada suuremat tarvitamist reedel ja laupäeval. Oluline on mainida, et Tartu laupäevased amfetamiini, metamfetamiini ja kokaiini tarvitamise näitajad 1000 elaniku kohta olid suuremad kui 2020. aasta Tallinna uuringunädala näitajad.

Tartu puhul eristus narkootiliste ainete jääkide suhtes mullu 7.−8. septembri nädalavahetuse reoveeproov. Võrreldes teiste uuringulinnadega paistavad Tartu septembri alguse reoveeproovid silma ka püsivalt kõrgete etanooli ja nikotiini tarvitamise jääkidega. Samas oli septembri alguses Tartus ülikoolide õppetegevus algusjärgus ja tudengitel oli aega enam meelelahutuseks.

Kuidas seletada kõrgeid numbreid?

«Võimalik, et septembri algusnädalad eristuvad tavapärasest Tartu elust just seoses noorte jällenägemisega, suurenenud vabadustundega, rebaste pidude, koolialguse ürituste korraldamise ja õppelaenude kättesaamise perioodiga,» ütles TAI narkomaania ja nakkushaiuste ennetamise keskuse teadur Katri Abel-Ollo.  

Narva piirkonna reovee analüüsimisel leiti, et kõige levinumateks narkootilisteks aineteks olid kanep ja amfetamiin. Metamfetamiini, kokaiini ja MDMA-d esines reovees väikestes kogustes ja rohkem nädalavahetusel, mis viitab nende ainete tarvitamisele meelelahutuslikul otstarbel.

Ootuspäraselt oli võrreldes Tartuga Narvas kõrgem metadooni sisaldus reovees. Narvas asub mitu opioidisõltuvuse asendusravi keskust, kus peamiseks kasutatavaks ravimiks on metadoon. Nii nikotiini kui alkoholi tarvitamine tõusis Narvas järsult kõrgete näitajateni reedel ja laupäeval.

«2021. aasta Tartu ja Narva reoveeuuringu näitajad viitavad vajadusele töötada välja meelelahutuskohtades ja ööelus uimastite tarvitamisega kaasnevate ohtude vähendamise meetmed,» leiab Abel-Ollo.

Tema sõnul on uimastite tarvitamine või nendega eksperimenteerimine sageli noorte üks eluetapp, millest vanemaks saades välja kasvatakse, kuid igasuguse uimastite tarvitamisega kaasnevad ohud ning tagajärjeks võivad olla terviseprobleemid, füüsilised ja vaimsed traumad ning äärmisel juhul ka inimese surm.

«Siiani oleme Eestis keskendunud peamiselt juba sõltuvuses olevate inimeste abistamisele, pakkudes neile nii ravi kui ka nõustamist. Peame rohkem tähelepanu pöörama nendele, kes tarvitavad meelelahutuslikul eesmärgil ja ei ole veel sõltuvuses, et hoida ära probleemide teke või süvenemine,» rääkis Abel-Ollo.

Tartu ja Narva linna reoveeuuring uimastite jääkide suhtes viidi läbi 2021. aasta sügisel. Mõlema piirkonna reoveest analüüsiti narkootikumide, alkoholi ja tubaka metaboolseid ehk ainevahetuse kaudu tekkivaid jääke. Uimastite jäägid, mis on reovette sattunud inimese organismi läbimata, analüüsi tulemusi ei mõjuta.

Uimastijääkide leidude reoveeuuringu koordinaator, algataja ja rahastaja on tervise arengu instituut (TAI), koostööpartneriteks Tartu Veevärk ja Narva Vee reoveepuhastusjaam. Analüüsi tegemisel on TAI koostööpartner Eesti kohtuekspertiisi instituut (EKEI).

Selle metoodikaga uuringut on Eestis eelnevalt läbi viidud kahel korral: 2019 Tallinnas ja 2020. aastal Tallinnas ja Pärnus. Uuring põhineb üle-euroopalisel SCORE protokollil, mille alusel reoveeproovide kogumine toimub aastas ühe nädala jooksul. Tartus ja Narvas koguti reoveeproovid mullu 7.−13. septembril.

Kommentaarid (13)
Copy
Tagasi üles