Kohus: endise maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti vallandamine oli seaduspärane (21)

Karel Reisenbuk
, ajakirjanik
Copy
Viimsi vallavanem Illar Lemetti.
Viimsi vallavanem Illar Lemetti. Foto: Tairo Lutter / Postimees

Tallinna halduskohus jättis tänase otsusega endise maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti kaebuse rahuldamata. Lemetti soovis, et tema vallandamine ministeeriumist tunnistataks õigusvastaseks.

Apellatsioonkaebuse võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.

Praegu Viimsi vallavanema ametit pidav Lemetti taotles halduskohtus, et korraldus, millega mees 2019. aastal maaeluministeeriumi kantsleri kohalt vallandati, tunnistataks õigusvastaseks. Samuti soovis Lemetti vallandamise eest hüvitist.

Kantsleriametist lahkudes sai Lemetti hüvitiseks 40 465,9 eurot ent kohtult palus Lemetti endale välja nõuda hüvitiseks aasta palga, mis teeks hüvitiseks üle 60 000 euro.

Antud asjas vaieldi selle üle, kas kaebaja teenistusest vabastamine oli õiguspärane, kas tema suhtes oli rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet (sh diskrimineerimine) ning kas suurema hüvitise nõue kaebaja 12 kuu keskmise töötasu suuruses oli põhjendatud.

Kohtu hinnangul olid Vabariigi Valitsuse poolt seaduse nõuded täidetud vaidlustatud korraldust välja andes. Kohus ei tuvastanud ka menetlusnõuete rikkumist, mis oleks võinud mõjutada asja otsustamist.

Kuna kaebus jäi rahuldamata, siis kohus ei hinnanud kaebaja taotletud suurema hüvitise põhjendatust, kuna hüvitise väljamõistmise eelduseks on kaebuse rahuldamine ja vaidlustatud haldusakti õigusvastaseks tunnistamine, mida antud juhul ei tuvastatud.

Lemetti vallandati maaeluministeeriumi kantsleri kohalt, sest ta pöördus riigisekretär Taimar Peterkopi soovitusel maaeluministri Mart Järviku nõuniku Urmas Arumäe võimalike korruptsioonikahtluste pärast prokuratuuri poole. Selle peale otsustas valitsus vabastada tollase maaeluminister Mart Järviku ettepanekul ja koostöö mittelaabumise tõttu kantsler Lemetti ametist.

Tagasi üles