Põlva vallavalitsuse kavatsus ehitada 5000 elanikuga ja väikese liikluskoormusega Põlva linna 180 000 euro eest nutikaid ülekäiguradasid paneb kohalikke elanikke küsima, on seda tõesti vaja. Asjale lisab vürtsi see, et tõenäoliselt võidab nutitänava riigihanke vallavolikogu liikme Kuldar Leisi (RE) ettevõte.

Valla hankespetsialisti Uno Kangro lühikese selgituse järgi on nutitee tänav, kus ülekäigurajad annavad autole märku jalakäijast ja vastupidi. Lisaks mõõdavad ülekäigurajad autode keskmist kiirust ning on varustatud kaameratega. Varem on selliseid ülekäiguradasid rajatud nii Tallinna kui ka Tartusse.

Kui muidu on Eestis nutisebrasid rajatud pigem ühekaupa, siis Põlva tahaks ideaalis ühele lõigule üles panna korraga 14 sellist ülekäigurada. Seepärast räägimegi lausa nutiteest. Nutisebrad tuleksid Kesk ja Jaama tänavale, mis on Põlva linna läbiv peatee. Pool rajamiseks kuluvast rahasummast tuleb EASi innovatsioonifondist, teine pool valla eelarvest.

Kuid miks on väikse liikluskoormusega Põlvasse vaja nutitänavat? Lühike vastus: ei olegi, aga midagi paha see ka ei tee. Viimase kolme aasta jooksul on politsei Jaama ja Kesk tänaval registreerinud kümme liiklusõnnetust – kõik plekimõlkimised. Vaid üks neist juhtus ülekäigurajal. Ühtki inimest ei hukkunud, viga sai kaks.

Põlva tegelik probleem on hoopis joobes autojuhid. Viimase nelja aastaga on nende arv kasvanud 26-lt 45-le.