R, 22.09.2023

Tallinn tõstab umbes 7000 töötaja palka

Uwe Gnadenteich
, ajakirjanik
Facebook
Comments
Foto: Arvo Meeks

Tallinna linnavalitsus saatis täna linnavolikogule lisaeelarve, millega tõstetakse linna asutustes töötavate inimeste palka 1. märtsist seitse protsenti.

7,4-protsendise palgatõusu saavad lasteaiaõpetajad ja huvikoolide õpetajad ning 13,3-protsendilise palgatõusu lasteaia abiõpetajad.

Kõigil, kelle palk on 1200 eurot või vähem, tõuseb palk üldjuhul 10 protsenti. Linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekandeosakondades kasvavad palgad keskmiselt 19 protsenti. Palgatõus puudutab nii linna asutuste kui ka hallatavate asutuste töötajaid, kokku ligi 7000 inimest.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul otsustati lasteaiaõpetajate ja huvikoolide õpetajate palgatõus juba möödunud aasta sügisel, kuid palgatõus oli kavandatud sügishooaja algusest. «Üleüldist hinnakasvu vaadates otsustasime aga linna palgal olevate haridustöötajate palga tõstmise tuua kuus kuud varasemaks. Lasteaiaõpetajate palga alammäär tõuseb 7,4 protsendi võrra 1315 eurolt 1412 eurole. Õpetaja abide palga alammäär tõuseb 13,3 protsendi võrra 750 eurolt 850 eurole. Palkade korrigeerimine hariduse valdkonnas puudutab ligi 3000 töötajat,» selgitas linnapea.

Linnaosade sotsiaalhoolekande osakonna töötajatele on ette nähtud keskmiselt 19-protsendiline palgatõus. Selle valdkonna töötajatel on Kõlvarti sõnul olnud pikalt suur töökoormus, kuid palgad ei ole olnud konkurentsivõimelised. Energiakriisi, hinnakasvu ja kasvavate toimetulekuprobleemid on muutnud seda olukorda veelgi teramaks. Lastekaitsetöötajate ning sotsiaalteenuste ja -toetuste spetsialiste palgatase tõuseb palgatõusu tulemusel vahemikku 1600 kuni 1900 eurot.

Täiskoormusega töötajate palka tõstetakse reeglina 7 protsendi võrra. Kõrgharidusega kultuuritöötajate põhipalgad tõusevad 7,7 protsenti. Noorsootöötajate põhipalgad tõusevad 10 protsenti. Töötajatel, kelle täiskoormusega põhipalk on 1200 eurot ja madalam, tõuseb palk üldjuhul 10 protsenti. Tallinna Loomaaia töötajate puhul, kelle põhipalk on alla 1000 euro, kasvab palk 13 protsenti.

Linnapea sõnul on energiahindade ning tarbijahinnaindeksi tõus valusalt mõjutanud kõiki Eesti inimesi, sealhulgas linnatöötajaid. «Paljudel linlaste heaks töötavatel inimestel ei ole palk aastaid tõusnud ning nii mõnegi valdkonna palgad on turu keskmisele kõvasti alla jäänud. Tallinna kui tööandja eesmärk on tagada tööjõuturul konkurentsivõimeline palk ning väärtustada linnaorganisatsiooni töötajaid, pöörates suuremat tähelepanu ametikohtadele, kus tööjõupuudus ja palgamahajäämus on kõige tuntavamad,» ütles Kõlvart.

Palgatõus puudutab linnaosavalitsuste vaba aja ning päevakeskuste, sotsiaalkeskuste, saunade, lastekeskuste, spordikomplekside, noortekeskuste, kultuurikeskuste, Linnaarhiivi, Tallinna Turgude, Tallinna Jäätmekeskuse, Tallinna Botaanikaaia, Kadrioru Pargi, Tallinna Loomaaia, Tallinna Filharmoonia, Keskraamatukogu, Kirjanduskeskuse, Linnateatri, Linnamuuseumi, Rahvaülikooli, Vene Kultuurikeskuse, Kadrioru Staadioni, Pirita, Nõmme ja Tondiraba Spordikeskuse, Tallinna Spordihalli, Kristiine Spordi, Tallinna Spordikooli, Tallinna Tugikeskuse Juks, Käo Tugikeskuse, Iru Hooldekodu, Tallinna Laste Turvakeskuse, Tallinna Lastekodu, Tallinna Vaimse Tervise keskuse, Tallinna Sotsiaaltöö keskuse, Tallinna Perekeskuse, Tallinna Linnavolikogu kantselei, Linnakantselei, Strateegiakeskuse, Haridusameti, Keskkonna- ja Kommunaalameti, Kultuuri- ja Spordiameti, Linnaplaneerimise ameti, Linnavaraameti, MUPO, Perekonnaseisuameti, Sotsiaal- ja tervishoiuameti, Transpordiameti ja linnaosavalitsuste töötajaid.

Palgatõusudeks on lisaeelarves ette nähtud 5 343 000 eurot. Lisaeelarve peab heaks kiitma Tallinna linnavolikogu.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles